3E: Ekologija, Etika, Estetika // 3E: Ecology, Etics, aEsthetics

Otvaranje / Opening: 22.07.

Trajanje / Duration: 22.07. – 07.08. 

Lokacija / Location: Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića / Fine Art Gallery Gift Collection of Rajko Mamuzić

Kustosi / Curators: Sava Stepanov (RS), Alina Şerban (RO)

Umetnici/e / Artists: Cristian Răduță, Nona Inescu, Lea Rasovszky, Happy Trash Production, Adrienn Ujhazi, Nemanja Milenković, Vesna Tokin, Radomir Knežević

*festival otvara Saša Petrović, prvak Opere Srpskog narodnog pozorišta/ Festival will be opened by Saša Petrović, principal opera artist of the Serbian National Theatre

SMALL REBOOTS by Japanese artists

Otvaranje / Opening: 12.08.

Trajanje / Duration: 12 – 28.08.

Lokacija / Location: Muzej savremene umetnosti Vojvodine / Museum of Contemporay Art of Vojvodina

Kustosi / Curators: Ksenija Marinković (RS), Tomohiro Okada (JP)

Umetnici/e / Artists: Ai Hasegawa, Sachiko Kodama, Okada Hiroko, Takanori Ishizuka, Tomohiko Hayashi 

IZVAN CENTRA // OFF-CENTRA

A. DVORAC KARAČONJI / KARACSONYI CASTLE, Sremska Kamenica // Selektor / Selector: Bálint Szombathy

Otvaranje / Opening: 13.08.

Trajanje / Duration: 13 – 21.08

Umetnici/e / Artists: Bálint Szombathy, Kerekes László, Rokko Juhász

B. ZAVIČAJNI MUZEJ ČEREVIĆ / HOMELAND MUSEUM OF CEREVIC // Selektor / Selector: Dejan Kaluđerović

Otvaranje / Opening: 13.08.

Trajanje / Duration: 13 – 21.08

Umetnici / Artists: Dejan Kaludjerović, Thomas Geiger, Belinda Kazeem-Kamiński.

MIHIZOVA KUĆA/  MIHIZ’S HOUSE, Irig // Selektorka / Selector: Olja Stefanović Triaška

Otvaranje / Opening: 19.08.

Trajanje / Duration: 19 – 28.08

Umetnici/e / Artists: Olja Triaška Stefanović, Jana Hojstričová / Palo Macho, Hoa Nguyen Thi, Jan Triaška

C. KARLOVAČKA GIMNAZIJA/KARLOVCI GYMNASIUM, Sremski Karlovci // selektor / Selector: Milovan Destil Marković

Otvaranje / Opening: 19.08.

Trajanje / Duration: 19 .08. – 10.09. 

Umetnici/e / Artists: Milovan Destil Marković, Claudia Chaseling, Inna Artemova

D. PETROVARADIN

Događaj / Event: 20.08.

Umetnici/e / Artists:

  • Ples / Dance: Frosina Dimovska i Jelena Alempijević, Plato ispred sata Petrovardinske tvrđave / Clock tower plateau at Petrovaradin Fortresss
  • Performans / Performance: Marija Iva Gocić i Kovina Andrić, Petrovaradinska tvrđava / Petrovaradin Fortress 
  • Muzika / music: Gudački kvartet TAJJ, Trg Prote Mihaldžića / Prote Mihaldžića Square

QUO VADIS MUNDI? Izložba umetničkih zastava / Art flags exhibition

Otvaranje / Opening: 01.09.

Trajanje / Duration: 01. 09 – 31.12.

Lokacija / Location: Trg Jarbola, Limanski park / Mast Square, Liman park

Kustos / Curator: Sava Stepanov

DUNAV + SLOVENIJA Priroda umetnosti / Nature of Art

Otvaranje / Opening: 01.09.

Trajanje / Duration: 01 – 16. 09. 

Lokacija / Location:  SULUV, Mali likovni salon, Galerija BEL ART, galerija Akademije umetnosti

Kustos / Curator: Peter Tomaž Dobrila

Umetnici/e / Artists: Petra Varl, Jože Šubic, One Dollar Bill (Marko Jakše, Bojan Šumonja, Pierre Tol), Rok Predin, Matej Čepin, Staš Kleindienst, Marko A. Kovačič, Bojana Križanec, Zoran Poznič, Tanja Vujinović, Metka Golec – Toni Soprano, Vlado Repnik, Bogdan Čobal

NOVI SAD + Impulsi Dunava/ Impulses of the Danube

Otvaranje / Opening: 01.09.

Trajanje / Duration: 01 – 16. 09.  

Lokacija / Location: Kulturni centar Novog Sada / Novi Sad Cultural Center

Kustos / Curator: Sava Stepanov

Umetnica / Artist: Tijana Jevrić