program DD2022

programme DD2022

3E: Ekologija, Etika, Estetika// 3E. Ecology, Etics, Esthetics

Trajanje / duration: 22.07 – 07.08. 

Lokacija / location: Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Kustosi / Curators: Sava Stepanov (RS), Alina Şerban (RO)

Umetnici/e / Artists: Happy Trash, Adrienn Ujhazi, Nemanja Milenković, Vesna Tokin, Radomir Knežević:Cristian Răduță: Nona Inescu:Lea Rasovszky

SMALL REBOOTS by Japanese artists

Trajanje / duration: 12 – 28.08.

Lokacija / location: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Kustosi / Curators: Ksenija Marinković (RS), Tomohiro Okada (JP)

Umetnici/e / Artists: Ai Hasegawa,  Sachiko Kodama,  Ryota Kuwakubo, Okada Hiroko,  Watanabe Atsushi 

IZVAN CENTRA // OFF-CENTREa. DVORAC KARAČONJI, Sremska Kamenica // selektor: Bálint Szombathy

Otvaranje / opening: 13.08.

Umetnici/e / Artists: Bálint Szombathy, Laszlo Kerekes,Rokko Juhaszb. ZAVIČAJNI MUZEJ, Čerević // selektor: Dejan Kaludjerović

Otvaranje / opening: 13.08.

Umetnici/e / Artists: Dejan Kaludjerović, Thomas Geiger, Belinda Kazeem-Kamiński.c. KARLOVAČKA GIMNAZIJA, Sremski Karlovci // selektor: Milovan Destil Marković

Otvaranje / opening: 19.08.

Umetnici/e / Artists: Milovan Destil Marković, Claudia Chaseling, Kristian Dubbick, Bernd Jansen, Eva Sjödahl Essénd. MIHIZOVA KUĆA, Irig // selektorka: Olja Stefanović Triaška

Otvaranje / opening: 19.08.

Umetnici/e / Artists: Olja Triaška Stefanović, Jana Hojstričová / Palo Macho, Hoa Nguyen Thi

QUO VADIS MUNDI? Izložba umetničkih zastava/Art flags exhibition

Trajanje / Duration: 01. 09 – 31.12.

Lokacija / location: Trg Jarbola, Limanski park

Kustos / Curator: Sava Stepanov

DUNAV + SLOVENIJA// DANUBE + SLOVENIA Priroda umetnosti/Nature of Art

Trajanje / Duration: 01 – 16. 09.

Lokacija / location:  SULUV, Mali likovni salon, Galerija BEL ART, galerija Akademije umetnosti

Kustos / Curator: Peter Tomaž Dobrila

Umetnici/e / Artists: Petra Varl, Jože Šubic, One Dollar Bill:, Marko Jakše, Bojan Šumonja, Pierre Tol, Rok Predin, Matej Čepin, Tadej Drolj,Marko A. Kovačič, Bojana Križanec, Zoran Poznič, Tanja Vujjinović, Toni Soprano

NOVI SAD + Impulsi Dunava/ Impulses of the Danube

Trajanje / Duration: 01 – 16. 09. 

Lokacija / Location: Kulturni centar Novog Sada

Kustos / Curator: Sava Stepanov

Umetnica/ Artist: Tijana Jevrić