Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi je međunarodni multimedijalni mozaički festival vizuelnih umetnosti podunavskih zemalja koji se istovrememeno dešava u galerijskim i alterantivnim prostorima Novog Sada. 

Umetnici, kustosi i teoretičari umetnosti iz 14 zemalja podunavskog makro regiona pružaju zanimljiv uvid u aktuelne umetničke tokove ovog evropskog regiona. Ovakvo regionalno sagledavanje zbivanja u aktuelnoj umetnosti ima puno razloga. Dunavska geografija, od Crne šume (Švarcvald) pa do Crnog mora, spaja razvijenu centralnu Evropu sa manje razvijenim zemljama kriznog zapadnog balkanskog područja i zemljama bivšeg Istočnog bloka. Brojni aktuelni integrativni procesi u okviru Evropske unije, učinili su da se umetnosti iz ovih zemalja približe, da budu kompatibilnije, a samim tim interesantnije i vidljivije.

Koncepcija Festivala je zasnovana na reprezentativnom izložbenom prikazivanju umetnika iz svake od podunavskih zemalja, na dijaloškim izložbenim postavkama između umetnika iz Srbije i odabrane podunavske zemlje, na pažljivo koncipiranim simpozijumskim temama, na zasebnom prikazivanju domaćih umetnika u okviru ove internacionalne manifestacije, na post-programskim izložbenim produkcijama koje omogućuju izlaganje naših umetnika u inostranstvu.

Festival je pokrenula Galerija Bel Art 2012. godine kao pilot projekat, a od 2013. je priređeno šest izdanja. Na Festivalu je do sada učestvovalo preko 400 umetnika, kustosa i teretičara umetnosti iz podunavskog makro regiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Ukrajina, Slovenija, BiH, Republika Srpska, Crna Gora, Češka, Makedonija). Svake godine se obrađuje nova, zanimljiva i aktuelna tema: “Umetnosti i kriza“ (2014), „Umetnost u doba (ne)emocionalnosti“ (2015), „Umetnost u okruženju globalne nesigurnosti“ (2016), „Estetika intimnog“ (2017), „Upotreba čoveka“ (2018) .

MISIJA

Naša misija je razvijanje platforme za predstavljanje i sagledavanje aktuelnih trendova u savremenoj vizuelnoj umetnosti, umetničku saradnju i razmenu u podunavskom regionu.

VIZIJA

Festival savremene umetnosti Dunavkii dijalozi nastoji da postane referentna tačka na kulturnoj mapi regiona, mesto susretanja i promišljanja različitih umetničkih ideja, razmene iskustava, umetničke i teorijske prakse.

OPŠTI CILJEVI

 • praćenje i prezentacija savremenih tokova u vizuelnoj umetnosti
 • razvoj kritičke misli
 • razmena kustoskih praksi
 • razmena iskustava i mobilnost umetnika
 • edukacija mladih u oblasti savremene likovne i vizuelne umetnosti
MEĐUNARODNI CILJEVI

 • uspostavljanje Novog Sada kao relevantne tačke međunarodne umetničke saradnje
 • podrška projektu Novi Sad EPK 2021
 • razvoj saradničke mreže kao baze za efikasnu umetničku razmenu i saradnju u regionu
 • predstavljanje i promovisanje domaće umetničke scene u inostranstvu
LOKALNI CILJEVI

 • povezivanje dve obale Dunava i stvaranje jedinstveng umetničkog ambijenta
 • oživljavanje Podgrađa i ukazivanje na njegove potencijale

tim festivala

Vesna Latinovć

Vesna Latinovć

osnivač i direktorka festivala

Sava Stepanov

Sava Stepanov

umetnički direktor

Tijana Filipov Mezei

Tijana Filipov Mezei

projektna menadžerka

Duška Latas

Duška Latas

PR menadžerka

Alena Klatikova

Alena Klatikova

asistentkinja

Julijana Soldatović

Julijana Soldatović

protokol

Tijana Jevrić

Tijana Jevrić

multimedija dizajnerka

Marija Crveni Zečević

Marija Crveni Zečević

fotografkinja

Mile Karanović

Mile Karanović

tehničar

Ljiljana Maletin Vojvodić

Ljiljana Maletin Vojvodić

urednica biltena

Ljubomir Maksimov

Ljubomir Maksimov

dizjan