Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi je međunarodni multimedijalni mozaički festival vizuelnih umetnosti podunavskih zemalja koji se istovrememeno dešava u galerijskim i alterantivnim prostorima Novog Sada. Umetnici, kustosi i teoretičari umetnosti iz 14 zemalja podunavskog makro regiona pružaju zanimljiv uvid u aktuelne umetničke tokove ovog evropskog regiona.
Ovakvo regionalno sagledavanje zbivanja u aktuelnoj umetnosti ima puno razloga. Dunavska geografija, od Crne šume (Švarcvald) pa do Crnog mora, spaja razvijenu centralnu Evropu sa manje razvijenim zemljama kriznog zapadnog balkanskog područja i zemljama bivšeg Istočnog bloka. Brojni aktuelni integrativni procesi u okviru Evropske unije, učinili su da se umetnosti iz ovih zemalja približe, da budu kompatibilnije, a samim tim interesantnije i vidljivije.

Koncepcija Festivala je zasnovana na reprezentativnom izložbenom prikazivanju umetnika iz svake od podunavskih zemalja, na dijaloškim izložbenim postavkama između umetnika iz Srbije i odabrane podunavske zemlje, na pažljivo koncipiranim simpozijumskim temama, na zasebnom prikazivanju domaćih umetnika u okviru ove internacionalne manifestacije, na post-programskim izložbenim produkcijama koje omogućuju izlaganje naših umetnika u inostranstvu.

Festival je pokrenula Galerija Bel Art 2012. godine kao pilot projekat, a od 2013. je priređeno šest izdanja. Na Festivalu je do sada učestvovalo preko 400 umetnika, kustosa i teretičara umetnosti iz podunavskog makro regiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Ukrajina, Slovenija, BiH, Republika Srpska, Crna Gora, Češka, Makedonija). Svake godine se obrađuje nova, zanimljiva i aktuelna tema: “Umetnosti i kriza“ (2014), „Umetnost u doba (ne)emocionalnosti“ (2015), „Umetnost u okruženju globalne nesigurnosti“ (2016), „Estetika intimnog“ (2017), „Upotreba čoveka“ (2018) .

MISIJA

Naša misija je razvijanje platforme za predstavljanje i sagledavanje aktuelnih trendova u savremenoj vizuelnoj umetnosti, umetničku saradnju i razmenu u podunavskom regionu.

VIZIJA

Festival savremene umetnosti Dunavkii dijalozi nastoji da postane referentna tačka na kulturnoj mapi regiona, mesto susretanja i promišljanja različitih umetničkih ideja, razmene iskustava, umetničke i teorijske prakse.

OPŠTI CILJEVI

 • praćenje i prezentacija savremenih tokova u vizuelnoj umetnosti
 • razvoj kritičke misli
 • razmena kustoskih praksi
 • razmena iskustava i mobilnost umetnika
 • edukacija mladih u oblasti savremene likovne i vizuelne umetnosti

MEĐUNARODNI CILJEVI

 • uspostavljanje Novog Sada kao relevantne tačke međunarodne umetničke saradnje
 • podrška projektu Novi Sad EPK 2021
 • razvoj saradničke mreže kao baze za efikasnu umetničku razmenu i saradnju u regionu
 • predstavljanje i promovisanje domaće umetničke scene u inostranstvu

LOKALNI CILJEVI

 • povezivanje dve obale Dunava i stvaranje jedinstveng umetničkog ambijenta
 • oživljavanje Podgrađa i ukazivanje na njegove potencijale

Menadžment festivala

Vesna Latinovć

Vesna Latinovć

osnivač i direktorka festivala

Sava Stepanov

Sava Stepanov

umetnički direktor i selektor festivala

Produkcijski tim

 • Ljubomir Maksimov, dizajn
 • Marija Crveni, fotografije
 • Maja Erdeljanin, newsletter
 • Aleksandra Latinović, hosting i volonteri
 • Ljiljana Maletin Vojvodić, edukacija
 • Mile Karanović, logistika