Danube Dialogues 2013.

Festival of Contemporary Art of the Danube Countries

Geografija velike reke je veličanstveno oblikovala jedan zanimljiv evropski region: od visokorazvijene centralne Evrope do njene manje razvijene crnomorske periferije poređano je deset država. Danas te države sa dunavskih obala (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina), sve više i sve vidljivije, nastoje da se integrišu u jedinstven evropski kompleks.

Sava Stepanov

Umetnički direktor festivala, Likovni kritičar

Projekat Dunavskih dijaloga je zamišljen kao mozaička manifestacija multimedijalnog tipa koja se istovremeno realizuje u/na različitim galerijskim i alternativnim prostorima. Slike, skulpture, performansi, projekcije video radova, izložbe  umetničkih zastava, instalacije, tribine i radionice, prisustvo brojnih umetnika, kritičara i publike čine jedinstven i dinamičan umetnički ambijent.Umetnički direktor poziva selektore za grupne izložbe i svaka zemlja se predstavlja pojedinačnom izložbom.

Vesna Latinović

Osnivač festivala Dunavski dijalozi

Dunavski dijalozi 2014

Festival savremene umetnosti // Novi Sad

Avgust – Seprembar, 2014.