Video radovi umetnika iz podunavskih zemalja

Ulu Braun, Fabian Grodde (Nemačka/Germany)
Joerg Piringer (Austrija/Austria)
Antal Lux (Mađarska, Nemačka/Hungary, Germany)
Zoltan Lanyi, Peter Lichter (Mađarska/Hungary)
Mihai Grecu (Rumunija, Francuska/Romania, France)
Alexander Isaenko (Ukrajina/Ukraine)

Lokacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska37

Selektor: Andrej Tišma

Živimo u digitalnoj eri interneta i sve više umetnika se izražava kroz digitalne medije. Takođe su nesumnjivi uticaji interneta u mešanju kultura širom planete, tako da bi se moglo reći da današnje umetnike podunavskih zemalja više povezuje internet nego reka Dunav. Upravo zbog postojanja tih brojnih uticaja putem medija komunkacije teško bi se mogla naći neka zajednička karakteristika umetnika Podunavlja, sem da i oni pripadaju globalnoj struji kreativnosti koja nema granica i u kojoj opstaju različiti pristupi i stilovi. Stoga je i izbor video radova umetnika podunavskih zemalja upriličen za manifestaciju Dunavski dijalozi rukovođen više željom da se njime obuhvati što više različitih kvalitetnih autorskih pristupa, nego da se pronađe neki zajednički imenilac u stavaralaštvu ovih autora.

Za ovaj program odabrao sam osam video umetnika koji žive ili su poreklom iz podunavskih zemalja. To su Ulu Braun i Fabian Grode (Nemačka), Antal Luks (Mađarska/Nemačka), Joerg Piringer (Austrija), Zoltan Lanji i Peter Lihter (Mađarska), Mihai Greku (Rumunija/Francuska) i Aleksander Isaenko (Ukrajina). U prezentaciji radova oni su grupisani prema stilovima koje koriste u svome video stvaralaštvu.

Radovi Aleksandera Isaenka i Petera Lihtera bave se onostranim, metafizičkim i snoviđenjem. Isaenkovi video radovi Duoton i Negativna selekcija na sugestivan i uzbudljiv način prikazuju teskobu telesne egzistencije i simbolično oslobađanje putem astralne projekcije. Peter Lihter u radu Polusan, kombinujući fragmente nađenih filmskih snimaka, odvodi nas u svet mašte sa elementima erotike, a delujući toplotom na deformaciju filmske trake dobija utisak resplinjavanja slika, privida i zaborava.

Video Antala Luksa Strah od letenja bavi se realnim životom, iskustvom leta balonom i avionom, a u sadržaj on ubacuje i dokumentarne snimke leta vojnih aviona iz Drugog svetskog rata, bombardovanja i posledica uništavanja, što dodatno potencira i uvećava osećanje straha.

Joerg Pringer u svom videu ABCD…za iphone prikazuje zabavan softver kojim je na mobilnom telefonu moguće praviti igru zvukova ukucanih i animiranih slova.

Fabian Grode, Mihai Greku i Zoltan Lanji bave se, svaki na svoj način, digitalnom 3D animacijom, postižući neverovatne efekte. Prvi nas uvodi u svet buba čije ponašanje čitamo kao alegorijsku analizu ljudskog društva, drugi nas vodi u nadrealni svet nemogućih prizora, a treći uz tehno zvuke muzike daje izuzetno dinamične geometrijske konstrukcije u pokretu.

Na kraju, Ulu Braun, duhoviti manipulator sadržaja sa televizije i filma, kombinujući svet reklame, turizma, zabave i militarizma u svom video radu Riblja čorba prikazuje apsurde savremene civilizacije, potrošačkog mentaliteta i ispraznog spektakla.

Svi ovi autori i njihovi radovi grade mozaičku sliku onoga što je u svetskoj video umetnosti danas aktuelno doprinoseći umetničkom sagledavanju sveta.

Skills

Posted on

August 31, 2013