Umetnici

Festival 2016.

diSTRUKTURA. Članovi grupe Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969) diplomirali su i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na Odseku za slikarstvo. Kao umetnički par deluju od od 2005. Ideje izražavaju u različitim medijima, najčešće u fotografiji, slici, crtežu i videu. Samostalno izlagali u Srbiji, Austriji, Holandiji, Nemačkoj, Sloveniji i Finskoj. Radovi im se nalaze u privatnim, javnim i korporativnim kolekcijama u Austriji, Sloveniji i Srbiji. Učestvovali u brojnim rezidencijalnim programima, simpozijumima i radionicama u Holandiji, Austriji, Italiji, Srbiji, Sloveniji, Egiptu i Finskoj. Žive i rade u Beogradu.

Žolt Kovač (1975, Pančevo, Srbija). Magistrirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2002), gde je upisao i Doktorske umetničke studije 2010. godine. Pohađao je Školu za istoriju i teoriju slike pri Centru za savremenu umetnost u Beogradu (2000-2002). Izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu Radi kao predavač u Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika na predmetima Crtanje, Slikanje, Portfolio i prezentacija i Multimedijalne prezentacije. Suosnivač i urednik online magazine sa savremenu umetnost Supervizuelna. Svira bas gitaru u alternativnoj grupi Jarboli. Živi u Beogradu.

Ivana Ivković (1979, Beograd, Srbija). Diplomirala je slikarstvo i magistrirala crtež na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2002. izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dva puta je bila finalistkinja Politikine nagrade za najuspešniju izložbu (2007. i 2010). Dobitnik je brojnih stipendija (Austrija, SAD, Turska, Kanada, Liban, Grčka, Indija, Maroko, Danska, Nemačka, Italija). Njeni radovi se nalaze u značajnim kolekcijama u Beogradu, Njujorku, Bazelu, Lisabonu i Turskoj.

Grupa ŠKART je nastala 1990. godine u Beogradu kao kolektiv koji, uz mnogobrojne saradnice i saradnike, stalnim konstruktivnim sukobom ispituje i ukršta obodne forme poezije, arhitekture, grafičkog dizajna, izdavaštva, performansa, muzike, alternativne edukacije i društvenog aktivizma. Prvih 10 godina grupa razvija strategiju samizdata-samodata, gde nizom uličnih akcija komentariše i učestvuje u promeni tadašnjeg socio-političkog okruženja (Tvoje govno – tvoja odgovornost, Bonovi za opstanak, Tuga, Optužena/Nisam kriva, …).Sledećih 10 godina grupa ulazi u dugoročni proces iniciranja i razvijanja novih kolektiva i  umreženja (horovi Horkeškart i Proba, dečiji horovi Deca sa meseca i AprilZMAJun, omladinsko-penzionerski hor Hor-Ruk i antifašistički hor UHO (ujedinjeni horovi), grupa ženskih i muških vezilja Nepraktične žene, Pesničenje – trening aktivne poezije, pesnička podružnica prkosnih penzionera PPPP Gorko, saradnja sa seoskim i gradski školama). Svoja predavanja, akcije, radove, koncerte i radionice ŠKART je izveo širom Evrope, Amerike i Azije. Retrospektivne izložbe održane su u Rijeci (2009), Londonu (2010), Beogradu (2012) i Nagoji (2013). 2010 godine ŠKART predstavlja Klackalište – poligon neravnoteže na Bijenalu Arhitekture u Veneciji.

Radovan Čerevka (1980, Košice, Slovačka). Diplomirao na odseku za likovnu umetnost i multimediju na Fakultetu likovnih umetnosti u Košicama (2006). Studirao Nove medije na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu (2003-2004). Radio je kao docent na predmetu audio-vizuelne produkcije i multimedije na Akademiji umetnosti u Bistrici. Doktorirao na odseku za multimediju na Akademiji u Bratislavi (2011). Od 2009. godine radi kao docent na predmetu 3D kreativnosti na Akademiji umetnosti u Košicama. Dobitnik je većeg broja stipendija i nagrada za svoj rad. Izlagao je samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Košicama.

Michael Endlicher (1960, Beč, Austrija). Diplomirao je poslovnu ekonomiju. Bavi se vizuelnom umetnošću I pisanjem. U svom multimedijalnom radu istražuje međusobnu povezanost slike i jezika. Izlagao je na brojnim samostalnim I grupnim izložbama i član je nekoliko umetničkih udruženja. Živi i radi u Beču.

Franz Stefan Kohl (1959, Tulln, Austrija). Godina se bavio muzikom pre nego što se posvetio vizuelnoj umetnosti na polju geometrijskog apstraktnog slikarstva. Od 2001. godine učestvovao je na više grupnih i samostalnih izložbi, a njegov rad je zastupljen u brojnim privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Beču i Bergverku.

Nela Hasanbegović (1984, Sarajevo, Bosna i Hercegovina). Diplomirala (2007) i magistrirala (2010) vajarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, BiH. Od 2013. godine pohađa doktorske studije vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kroz samostalne i grupne izložbe aktivno učestvuje u savremenoj inostranoj i domaćoj likovnoj sceni. U svom umetničkom radu koristi se različitim medijima od skulpture i objekata do instalacija, performansa i videa. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada, priznanja i stipendija. Od 2012. godine zaposlena je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u zvanju asistentkinje na Metodici likovnog odgoja.

Daniel Premec (1976, Sarajevo, Bosna i Hercegovina). Diplomirao (2001) i magistrirao (2008) na odseku za vajarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gde je trenutno zaposlen kao viši asistent. Od 2012. godine pohađa doktorske studije umetnosti, odsek vajarstvo, na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Aktivno učestvuje u savremenoj inostranoj i domaćoj likovnoj sceni. Radove realizuje u različitim medijima: kao skulpturu, instalaciju, objekat, performans ili video. Dobitnik je nekolicine prestižnih nagrada, priznanja i stipendija.

Milena Jovićević (1976, Cetinje, Crna Gora). Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju (1999), specijalizirala na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Le Man, Francuska (2000), diplomirala na École Nationale Supériure des Beaux-Arts u Parizu (2004), gde je završila i postdiplomske studije (2005), a magistirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju, Crna Gora (2008). Doktorirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Srbija (2012). Učesnik je brojnih simpozijuma i AIR programa. Izlagala je svoje radove na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Od 2004. godine radi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, živi u Podgorici.

Ulrike Kessl (1962, Rottweil, Nemačka). Osnovne i master studije završila na Akademiji likovnih umetnosti u Dizeldorfu. Dobitnica je stipendije na Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques (1991). Kao  asistent i predavač radi na akademijama u Parizu (1992), Dortmundu (1996-1998), Bajlefeldu (1999), Berlinu (2003-2004), Minsteru (2012-2013). Dobitnica je stipendija u Francuskoj, Nemačkoj, Teksasu i Irskoj. Predstavila je svoj rad na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Radovi joj se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama.

Olajos György (1953, Budimpešta, Mađarska). Specijalizirao grafiku na Mađarskom fakultetu likovnih umetnosti u Budimpešti (1979-1984). Dobitnik je velikog broja stipendija i nagrada, među kojima je i Munkačijeva. Izlagao je na brojnim grupnim izložbama grafike, kao i na mnogim samostalnim izložbama. Izveo je i nekoliko murala. Radi kao professor grafike u umetničkoj školi Jaschik Álmos u Budimpešti.

Ana Petrović (1985, Bjelovar, Hrvatska). Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji Osijek (2011). Na istoj akademiji odmah nakon studija nastavlja rad kao asistentkinja iz umetničkog područja, umetničkog polja likovne umetnosti, umetnička grana animirani film i novi mediji. Suosnivačica je umetničke organizacije POPUP koja deluje od 2012, a kojoj je cilj proširivanje svesti o savremenoj umetnosti u alternativnim izlagačkim prostorima. Izlaže radove na samostalnim i grupnim izložbama u Hrvatskoj i inostranstvu. Živi i radi u Osijeku.

Venelin Shurelov (1977, Bugarska). Doktorirao je scenski dizajn na nacionalnoj akademiji umetnosti u Bugarskoj (2009). Suosnivač je i predavač na Master programu digitalnih umetnosti na istoj akademiji i član je žirija internacionalnog DA Festa za digitalnu umetnost u Sofiji. Osnivač je Subhuman Theatre (2004) i internacionalne umetničke grupe Via Pontica (2002). Autor je brojnih interaktivnih instalacija/performansa. Gostovao je kao predavač na Towson University u SAD. Ostvario je veliki broj scenografija, samostalnih izložbi i učestvovao na grupnim izložbama i festivalima u Evropi i SAD. Živi i radi u Sofiji.

Velimir Žernovski (1981, Skoplje, Makedonija). Samostalno je izlagao u Njujorku, Parizu, Beču, Frajburgu, Skoplju i Beogradu, a grupno u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj, Holandiji, Makedoniji, Srbiji, Turskoj i SAD. Kustos je i učesnik brojnih međunarodnih projekata i izložbi.

Uroš Weinberger (1975). Osnovne (2003) i master studije slikarstva (2005) završio na Akademiji lepih umetnosti  dizajna u Ljubljani, Slovenija. Usavršavao se na  Nacionalnoj akademiji umetnosti u Sofiji, Bugarska (2002). Dobitnik je više nagrada za svoj rad i učesnik AIR programa. Osim slikarstvom, povremeno se bavi i zvučnim i video instalacijama. Aktivan je član slovenačke muzičke grupe Moveknowledgement. Izlagao je na mnogim samostalnim i grupnim izložbama (Slovenija, Hrvatska, Austrija, Nemačka, Italija, Južnoafrička Republika). Radovi mu se nalaze u privatnim I javnim kolekcijama. Živi i radi u Ljubljani.

Lukas Kellner (1984, Plzeň, Ceska Republika). Master studije na Multimediji zavrsio na Univerzitetu u Plzenu 2013. godine, od kada je i asistent na istom odseku. Bavi se video raovima sa kojima kombinuje elemente iz domena komercijalnih reklama. Radovi su mu prikayivani na festivalima u Ceskoj, Belgiji, Francuskoj, Bosni i Hercegovini. Tema njegovih radova najcesce je autoportret, identitet i secanja na detinjstvo.

Tatjana Fjodorova (1976, Kišinjev, Moldavija). Umetnošću se bavi kroz više uloga; kao vizuelna umetnica, profesorka, kustoskinja, i menadžerka. Njena umetnost obuhvata instalacije, performanse, akcije u javnom prostoru, video i digitalne medije. Kroz sadržaje svoje umetnosti teži da odrazi savremeni svet u odgovoru na aktuelne probleme: socijalne, političke i estetske. Često se bavi temama vezanim za lokalne konflikte i probleme Moldavije, kao i integracijom te zemlje u Evropski kontekst i problemima identiteta stanovnika Moldavije. Živi i radi u Kišnjevu.

 

Festival 2015.

Julije Knifer (Osijek, 1924 – Pariz, 2004) Julije Knifer je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i hrvatskih umetnika 20. veka. Završio Akademiju likovnih umetnosti u Zagrebu. Bio je jedan od osnivača i i istaknuti član neodadaističke grupe Gorgona koja je delovala u Zagrebu od 1959-1966. godine. Odlučuje da slika samo jedan motiv, meander 1961. godine. Razumeo je suštinu i smisao promena unutar aktuelne umetnosti i koncept ponavlјanja jednog motiva jeste oblik konceptualne umetnosti, i postmoderne. To nije samo minimalistička projekcija geometrijske slike već beskrajna mogućnost u istraživanju procesa u kome se belina pokriva crnim. Ali i lična filozofija u kojoj su slutnje i strah za esenciju umetničkih sloboda. Seli se u Francusku 1991. godine, gde živi i radi najpre u malom mestu Set na Azurnoj obali, a potom u Parizu do svoje smrti 2004. godine. Izlagao na brojnim izložbama, a najznačanije su na Bijenalima u Sao Paolu (1973, 1979, 1981) i Venecijanskom (1976 i 2001). Nјegovi radovi nalaze se u važnim kolekcijama i muzejima, MoMa u Nјujorku, Berlinskoj nacionalnoj galeriji, Minhenskoj Lenbahhaus, Muzeju Mamko, Kulturnom cetru Pompidu u Parizu, Grenoblu, Ženevi, Los Anđelesu i dr. Opus mu čine brojne slike i crteži, nekoliko murala i landart kompozicija u napuštenom kamenolomu u Tibingenu u Nemačkoj oko 600 m².

Aleksandra Lung Rođena je 1970. godine. Završila je školu za dizajn „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu. Od 1995. godine živi u Ingolštatu u Nemačkoj gde je član Udruženja umetnika Ingolštata. Učestvovala je na grupnim izložbama i priredila tri samostalne izložbe u Nemačkoj i Srbiji. Osim slikarstva i skulpture bavi se fotografijom, aranžiranjem i dekoracijom enterijera. Deluje u oblasti geometrijske apstrakcije eksperimetišući sa različitim vizuelnim predstavama u koloritu ili ambijentalnim svetlostnim formama. Elemente skulpturalnih formi nalazi u istraživačkom procesu odnosa prostora unutar slike ili njeno funkcionisanje u samom prostoru.

Zvonimir Santrač Rođen je 1952. godine u Pančevu. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Zagrebu, a specijalizovao se u majstorskoj radionici Krste Hegedušića 1979. godine. Boravio u Nјujorku 1986-1987. godine, kao gost student na specijalizaciji na Kolumbija univerzitetu. Od 1985. godine živi u Vršcu na čijoj je železničkoj stanici 1996. godine. prvi put predstavio „Balkanski voz (sudbine)“, a potom i na stanicama u Novom Sadu i Beogradu. Samostalno je izlagao u Galeriji Nova u Zagrebu, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju Banata u Resici u Rumuniji, Muzeju „Roberta Hamerštila“ u Gudurici. Učestvovao na mnogobrojnim izložbama, a dobitnik je niza nagrada, Oktobarskog salona u Beogradu, Oktobarskog salona u Pančevu, Salona mladih u Zagrebu, nagrade Memorijala Nadežde Petrović u Čačku, nagrade Sava Šumanović u Novom Sadu…

Karl-Heinz Ströhle Rođen je 1957. godine u Bregenzu. Diplomirao je na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču. Od sredine osamdesetih godina prošlog veka izlaže na međunarodnim izložbama u muzejima kao što su: Deichtorhallen Hamburg; Kunsthaus Bregenz; Kunstforum Bank Austria, Beč; Haus Konstruktiv, Cirih; Espace de l´ArtConcret, Mouans-Sartoux, Francuska; Pietrart, St. Petersburg. Od 1994. godine je ostvario i nekoliko projekata u javnim prostorima: Golmerbahn, Šruns; Gradska bolnica, Dornbirn; Kunsthaus Bregenz; zgrada osiguravajućeg društva Swiss Life u Minhenu; porudžbina opštine St. Johann, Pongau i Lascygasse, Beč. Karl-Heinz Ströhle je multimedijalni umetnik i predavač na odseku Art and Communication Practices na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču. Živi i radi u Beču.

Csaba Pál Rođen je 1967. godine u Budimpešti. Diplomirao je i magistrirao slikarstvo na Akademiji lepih umetnosti u Budimpešti, kao i grafiku i tipografiju na Akademiji primenjenih umetnosti. Od 1994. godine priredio je nekoliko samostalnih izložbi u Mađarskoj, uglavnom u galerijama u Budimpešti. Član je mladih umetnika “Studio 1999”, Udruženja grafičara i litografa Mađarske. Dobitnik je više nagrada: 18. bijenale akvarela u Eger, Mađarska (2002), 21. bijenale grafike, Miškolc, Mađarska (2002), Rumunske Akademije (2005), nagrade grada Beča (2007), 14. godišnje nagrade izložbe kolaža i razglednica, Ohajo, SAD (2011), nagrade Privredne komore Praga (2011), Počasne nagrade VOIX VISUELLE, Otava, Kanada (2013), nagrade 2. bijenala crteža i grafike, Đer, Mađarska (2013), Nagrade M.E.T. (2014) i Munkačeve nagrade (2015).

Tina Dobrajc Rođena je 1984. godine u Kranju u Sloveniji. Osnovne i master studije iz oblasti slikarstva završila je 2007. i 2011. godine na Akademiji umetnosti i dizajna u Ljubljani, Slovenija. Izlagala je samostalno od 2008. godine u galerijama u Sloveniji i Italiji. Finalista je „ESSL Art award“, Ljubljana, Slovenija (2011), dobitnica nagrade »Ex-tempore«, Ptuj, Slovenia (2012), finalista „Premio Combat Prize“ Istorijskog muzeja, Livorno, Italija (2014), dobitnica stipendije za mlade umetnike Ivan Grohar (2014) i nagrade za mlade Jakopič (2015).

Dan Maciuca Rođen je 1979. godine u Krajovi u Rumuniji. Živi i radi u Klužu u Rumuniji. Vanredni je profesor slikarstva na Univerzitetu umetnosti i dizajna Kluž-Napoka. Od 2006. godine samostalno je izlagao u više galerija i muzeja u Rumuniji. Grupno izlagao u Italiji, Nemačkoj, Danskoj, Francuskoj i Rumuniji.

Vlad Olariu Rođen je 1983. godine u Rumuniji. Osnovne i master studije vajarstva završio na Univerzitetu za umetnost i dizajn u Klužu 2006. i 2008. godine. Dobitnik je stipendije Erasmus programa, Birmingham, Velika Britanija (2006). Samostalno izlagao u Belgiji, Rumuniji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Jedan je od umetnika uključen u stvaranje „The Brush Factory“ projekta u Klužu, Rumunija (2008), osnivač je „Laika, art run space“, Kluž, Rumunija.

Davor Sanvincenti Rođen je 1979. godine u Koperu. Studirao psihologiju na fakultetu u Rijeci, Interakciju na odseku za Vizuelne medije na Evropskom institutu za dizajn u Milanu, Italija; multimedije na Akademiji lepih umetnosti u Breri, Italija; i dizajn zvuka sa medijskim programiranjem umetničkih akcija u Informatičkom centru “Argon” u Milanu, Italija. Izlaže od 2001. godine. Nagrađivan je više puta za svoj rad. Umetnička aktivnost obuhvata tri medija: audiovizuelne instalacije (psihološkog i interaktivnog tipa), prostorne intervencije (u urbanom i socijalnom smislu), i “žive” medije (audiovizuelni performansi i koncerti).

Mladen Miljanović Rođen je 1981. godine u Zenici. Završio je Akademiju umjetnosti u Banjaluci, smer slikarstvo. Živi i radi u Banjoj Luci. Grupno izalgao na brojnim značajnim izložbama širom sveta, a samostalno izlagao u Velikoj Britaniji, Mađarskoj, BiH, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, SAD, Italiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Sloveniji, kao i MUMOK-u u Beču (2010) i u Paviljonu BiH na 55. Bijenalu u Veneciji (2013). Dobitnik je nagrade HenkelArt, Beč, Austrija (2009), nagrade “Zvono” za najuspešnijeg mladog umetnika BIH (2007), Godišnje nagrade Muzeja savremene umjetnosti RS za najbolje radove na završnoj izložbi (2006) AU, Banja Luka, BiH, i brojnih stipendija tokom školovanja i gratnova i rezidencijalnih programa širom sveta (SAD, Austrija, Francuska…). Predaje Intermedijalna istraživanja na AU, Banja Luka, BiH.

Nenad Šoškić Rođen je 1970. godine u Baru. Diplomirao je 1994. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, a magistrirao 1996. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Srbija. Vanredni je profesor vajanja na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, gde od 2008. godine obavlja i funkciju Dekana. Takođe je i direktor Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Učeskik je brojnih vajarskih simpozijuma i internacionalnih izložbi (Japan, Italija, Austrija…)

Miro Švolík Rođen je 1960. godine (Zlaté Moravce, Slovačka). Živi u Pragu u Češkoj. Diplomirao je 1987. godine na Akademiji izvođačkih umetnosti u Pragu (FAMU). Od 2009. godine šef je Studija za kreativnu fotografiju na Akademiji za lepe umetnosti i dizajn (VŠVU) u Bratislavi u Slovačkoj. Dobitnik je nagrade za Mladog fotografa 1990. godine od strane Međunarodnog centra za fotografiju u Njujorku. Objavio je knjigu crno bele analogne fotografije „Put u centar“ 2005. godine. Njegove najnovije digitalne fotografije su objavljene 2010. godine u katalogu „Big Woman Little Man“. Rad mu je prikazan na preko šezdeset samostalnih izložbi i dvesto grupnih. Izlagao je fotografije u brojnim evropskim zemljama, nekoliko puta u SAD. Njegovi radovi su deo kolekcija Međunarodnog centra za fotografiju u Njujorku, Art Instituta u Čikagu, Muzeja lepih umetnosti u Hjustonu i Muzeja moderne umetnosti u Njujorku.

 

Festival 2014.

Jan Triaška (1977. Novi Sad, Srbija) diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1999), doktorske studije završio na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi (2007). Učestvovao je na mnogim međunarodnim grupnim i samostalnim izložbama. Živi i radi u Bratislavi.

Jožef Klaćik (1949. Stara Pazova, Srbija) diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Bratislavi. Radi kao profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Aktivan je u oblasti slikarstva, grafike, multimedija, filma i književnosti. Imao je nekoliko međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi. Živi i radi u Novom Sadu.

Marek Kvetan (1976. Bratislava, Slovačka) završio je Akademiju likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi, odsek slikarstvo (2001). Dobitnik je mnogih stipendija i nagrada. Učestvovao je u AIR programima. Učestvovao je u mnogim međunarodnim grupnim i samostalnim izložbama. Živi i radi u Bratislavi.

Martin Derner (1973. Košice, Slovačka) je završio Akademiju likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi. Predavač na Katedri za grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Banskoj Bistrici. Njegov rad se odnosi na direktne intervencije u različitim medijima. Učestvovao je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama i simpozijuma. Živi i radi u Bratislavi.

Mira Brtka (1930. Novi Banovci – 2014. Zemun, Srbija). Diplomirala je na Filmskoj akademiji u Beogradu (1953) i na Akademiji likovnih umetnosti, odsek slikarstvo, u Rimu, Italija (1963). Bila je filmski reditelj, vajar, modni dizajner i slikar. Član umetničke grupe Iluminacija. Učestvovala je na mnogim međunarodnim grupnim i samostalnim izložbama.

Olja Triaška Stefanović (1978. Novi Sad, Srbija). Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna na odseku za fotografiju i nove medije u Bratislavi (2001). Radi na Katedri za fotografiju i nove medije na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna. Predstavljala je svoj rad na mnogim grupnim i samostalnim izložbama na međunarodnom nivou. Živi i radi u Bratislavi.

Rastislav Škulec (1962. Lug, Srbija). Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo (1989). Aktivan je u oblasti skulpture i slikarstva. Radi kao predavač. Imao je nekoliko međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi. Živi i radi u Begeču.

Viktor Frešo (1974. Bratislava, Slovačka). Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu, Češka Republika (2005). Učestvovao je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama na međunarodnom nivou. Dobitnik je nekoliko nagrada. Živi i radi u Češkoj.

14 × 14 DONUMENTA

Tadej Pogačar (1960, Ljubljana, Slovenija). Diplomske i postdiplomske studije završio (1990) na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Ljubljani. Direktor je P.A.R.A.S.I.T.E. Muzeja savremene umetnosti u Ljubljani. Pogačar je imao veliki broj samostalnih i grupnih izložbi širom sveta, a njegovi radovi nalaze se u privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Ljubljani.

Pravdoliub Ivanov (1964, Plovdiv, Bugarska). Diplomirao je na Nacionalnoj akademiji likovnih umetnosti u Sofiji (1993). Docent je na istoj Akademiji od 1996. godine i član Instituta za savremenu umetnost od 1995. Učestvovao je na mnogim individualnim i grupnim međunarodnim izložbama i učestvovao u nekoliko AIR programa. Živi i radi u Sofiji.

Pavel Braila (1971, Kišinev, Moldavija). Nastupao je na brojnim međunarodnim izložbama i festivalima sa svojim filmovima, video radovima i performansima. Dobitnik je brojnih nagrada i stipendija i učestnik AIR programa. Živi i radi u Berlinu i Kišnjevu.

Mladen Miljanović (1981, Zenica, Bosna i Hercegovina). Osnovne i master studije završio na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Učesnikk je mnogih grupnih i samostalnih međunarodnih izložbi, kao i dobitnik brojnih nagrada. Njegovi radovi nalaaze se u javnim i privatnim kolekcijama. Živi i radi u Banja Luci.

Magdalena Jetelova (1946, Semili, Čehoslovačka). Diplomirala (1971) na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu, studirala je u Italiji na Accademia di Brera u Milanu (1968), a sada predaje na nekoliko evropskih umetničkih akademija. Imala je više grupnih i samostalnih međunarodnih izložbi i dobitnica je nekoliko nagrada i stipendija. Njeni radovi se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Nemačkoj (Minhen, Dizeldorf) i Češkoj (Prag).

Lazar Pejović (1969, Cetinje, Crna Gora). Diplomirao na FLU u Cetinju. Postdiplomske studije primenjenih umetnosti i dizajna završio je u Beogradu, Srbija. Trenutno je profesor fotografije na Odseku likovnih umjetnosti, Cetinje. Učesnik je mnogih međunarodnih izložbi, samostalnih i grupnih. Živi i radi u Cetinju.

Julian Palacz (1983, Leoben, Austrija). Studirao digitalnu umetnost na Univerzitetu primenjenih umetnosti Beču. Učestvovao je na većem broju samostalnih i grupnih međunarodnih izložbi, kao i na brojnim međunarodnim festivalima. Dobitnik je nekoliko nagrada i stipendija. Živi i radi u Beču i Murzzuschlag (Austrija).

Ivan Bazak (1980, Kolomija, Ukrajina). Osnovne studije završio na Nacionalnoj akademiji lepih umetnosti i arhitekture u Kijevu (2003), a  master na Akademiji likovnih umetnosti u Dizeldorfu (2006). Dobitnik je više nagrada i učesnik na brojnim grupnim i samostalnim izložbama. Njegovi radovi se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Berlinu (Nemačka) i Kijevu (Ukrajina).

Igor Grubić (1969, Zagreb, Hrvatska). Diplomirao je montažu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, i studirao na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Grubić se bavi fotografijom, videom, performansom i umetničkim aktivizmom. Učestvovao je na većem broju grupnih i samostalnih međunarodnih izložbi i dobitnik je nekoliko nagrada. Živi i radi u Zagrebu.

Herbert Stolz (1960, Mitterfels, Nemačka). Diplomirao je na Univerzitetu u Regensburgu u Nemačkoj(1983). Predavao je arhitektonsku fotografiju na Univerzitetu primenjenih nauka u Regensburgu (2011-2012). Priredio je nekoliko samostalnih i grupnih izložbi, a radovi mu se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama. Živi i radi u Regensburgu.

Csakany Istvan (1978, Sepsiszentgyörgy, Rumunija). Diplomirao je na Mađarskoj akademiji likovnih umetnosti u Budimpešti (2006). Ostvario je veliki broj samostalnih i grupnih međunarodnih izložbi i učestvovao u AIR programima. Njegovi radovi se nalaze u javnim kolekcijama. Živi i radi u Budimpešti.

Biljana Đurđević (1973, Beograd, Srbija). Postdiplomske studije završila na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2000). Priredila je više grupnih i samostalnih međunarodnih izložbi i dobitnica je brojnih nagrada i stipendija. Živi i radi u Beogradu.

Anetta Mona Chisa (1975, Nadlac, Rumunija) iLucija Tkačova (1977, Banska Stiavnica, Slovačka) sarađuju od 2000. godine. Obe su diplomirale na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi u Slovačkoj, a od 2001. godine zajedno izlažu na međunarodnom nivou na mnogim grupnim i samostalnim izložbama. Osvojile su nekoliko nagrada i učestvovale u mnogim AIR programa. Žive i rade u Berlinu, Češkoj i Pragu.

Andrea Palašti (1984, Novi Sad, Srbija). Osnovne i master studije fotografije završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2009). Doktorat iz umetnosti i teorije medija stekla na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Priredila je više grupnih i samostalnih međunarodnih izložbi i učestvovala je u AIR programima. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija. Živi u Novom Sadu.

Alexandra Croitoru (1975, Bukurešt, Rumunija). Diplomirala je grafiku na Akademiji umetnosti u Bukureštu (1998), gde je i doktorirala u oblasti umetničkog istraživanja (2012). Na istoj akademiji i radi kao docent na foto-video odseku. Učestvovala je na mnogim međunarodnim samostalnim i grupnim izložbama i nagrađena je sa nekoliko stipendija i AIR programa. Živi i radi u Bukureštu.

UMETNOST podunavskih zemalja
Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, HRVATSKA, SRBIJA, Rumunija, Bugarska

Sandra Zarth (1970, Keln, Nemačka). Član je Bundesverbandes Bildender Künstler (BBK) u Kelnu od 2003. Dobitnica je stipendije Otmar Alt fondacije, Hamm (2004). Predstavila je svoje radove, instalacije i performanse na velikom broju međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi.

Claus Dieter Geissler (1952, Rinteln a. d. Weser, Nemačka). Radio je kao fotograf više od 40 godina. Ima diplomu master fotografa (1980). Dobitnik je više stipendija i učesnik velikog broja izložbi. Živi i radi u Kelnu.

Christian Eder (1964, Bregenz, Austrija). Diplomirao je na Univerzitetima u Insbruku i Beču (1998). Priredio je mnoge međunarodne samostalne i grupne izložbe, a njegovi radovi nalaze se u javnim i privatnim kolekcijama. Živi i radi u Beču i Bregencu.

Eric Kressnig (1973, Klagenfurt, Austrija). Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (2001). Učestvovao je u AIR programima, dobitnik je nekoliko stipendija i učesnik i brojnim međunarodnim grupnim i samostalnim izložbama.

Florentina Pakosta (1933, Beč, Austrija). Studirala je na Likovnoj akademiji u Beču i završila studije u Parizu, Pragu i Amsterdamu. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja za svoj umetnički rad. Član je Bečke secesije od 1971. godine. Pakosta je aktivna i kao pisac. Učestvovala je nabrojnim izložbama. Živi i radi u Beču.

Franc Reidl (1976, Bad Ischl, Austrija). Diplomirao je na Bečkoj akademiji likovnih umetnosti; master klas za vajarstvo, Ortweinschule, Grac. Dobitnik je brojnih stipendija. Predavao je na Tehničkom univerzitetu u Beču, Zavod za trodimenzionalni dizajn (2007).

Fric Ruprechter (1950, Matrei, Austrija). Studirao je slikarstvo na Akademiji primenjenih umetnosti, Odeljenje za Bečki univerzitet, zatim na Akademiji Minerva u Groningenu, Holandija i proveo šest meseci na Akademiji umetnosti u Korku, Irska. Izlagao je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama. Živi i radi u Maria Lanzendorf u blizini Beča.

Hermann J. Painitz (1938, Beč, Austrija). Završio obuku za filigrana. Diplomirao na akademijama u Bernu, Londonu i na Univerzitetu u Beču, odsek za istoriju umetnosti. Predavao je na bečkom Univerzitetu primenjenih umetnosti. Predsednik Bečke secesije (1977-1983). Živi i radi u Beču.

János Megyik (1938, Szolnok, Mađarska). Studirao je u Beču na Likovnoj akademiji (1960). Za svoj umetnički rad nagrađen je sa mnogim priznanjima i sa nekoliko stipendija. Izlagao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama.

Robert Gschwantner (1968, Steyr, Austrija). Obučen kao tehnički crtač i scenograf. Samostalni umetnik od 1994. godine. Živi i radi u Berlinu i Rimu.

Rudolf Sikora (1946, Žilina, Slovačka).Važi za jednu od najoriginalnijih ličnosti Slovačke vizuelne umetnosti još od početka 1970-ih godina. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Bratislavi (1969), gde je kasnije radio kao profesor (1990-2004), a zatim nastavio da predaje na Filozofskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Košicama do 2011. godine. Izlagao je na brojnim međunarodnim samostalnim i grupnim izložbama. Radovi mu se nalaze u javnim kolekcijama i muzejima. Živi i radi u Bratislavi.

Bukta Imre (1952, Mezoszemere, Mađarska). Bio je član Sentandreja Vajda Lajoš Studija (1976-1977), najuticajnije alternativne grupe tog perioda. Njegov prvi nastup u Budimpešti (1978) doneo mu je instant priznanje i uspeh na budimpeštanskoj umetničkoj sceni.

Alen Floričić (1968, Pula, Hrvatska). Započeo je svoju umetničku karijeru nakon završetka vajarske škole u Rijeci (1993). Tokom 1990-tih, bavio se slikarstvom i skulpturom, a u skorije vreme, bavi se urbanim instalacijama, ambijentalnom umetnošću iumetničkim filmom. Živi i radi u Rapcu.

Davor Sanvincenti (1979, Kopar, Slovenija). Master studije završio kod Steina & Woody Vasulka – Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam, Holandija (2013). Učestvovao je u mnogim AIR programa. Njegov rad je izlagan i predstavljan na međunarodnom nivou, uključujući i festivale. Dobitnik je mnogih nagrada i stipendija, predavač i učesnik u diskusijama na međunarodnim univerzitetima. Njegovi radovi se nalaze u javnim kolekcijama i muzejima.

Đorđe Jandrić (1956, Zadar, Hrvatska). Diplomirao je na Akademiji umetnosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Izlagao na brojnim međunarodnim samostalnim i grupnim izložbama. Živi i radi u Zagrebu.

Iva Gobić (1973, Rijeka, Hrvatska). Završila master na restauraciji knjiga na Akademiji umetnosti u Ljubljani, Slovenija (2011). Izlagala je na brojnim međunarodnim samostalnim i grupnim izložbama. Živi i radi u Rijeci.

Ivan Posavec (1951, Dužica, Hrvatska). Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i magistrirao fotografiju na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je mnogih nagrada za svoj umetničkirad. Živi i radi u Zagrebu.

Matija Debeljuh (1980, Pula, Hrvatska). Diplomirao je video umetnost na odseku za dizajn vizuelnih komunikacijana Akademiji likovnih umjetnosti u Splitu (2004). Nakon učešća u nekoliko nacionalnih i međunarodnih radionica, njegovi eksperimentalni filmovi i video radovi su prikazani na međunarodnim festivalima gde su osvojili značajne nagrade.

Sebastijan Dračić (1980, Zagreb, Hrvatska). Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (2006). Do sada je izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, i učestvovao u rezidencijalnom programu u Beču. Dobitnik je više nagrada i član Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

ŠIKUTI MAŠINA (Andi Bančić, Denis i Elvis Lenic Mauro Macan, Darko Pekica i Neven Peršić). Ova grupa umetnika sarađuje od 2000. godine (Svetvinčenat, Istra). Organizuju umetničke izložbe, predstave, koncerte, predavanja, snimaju filmove i sl.

Zlatan Vehabović (1982, Banja Luka, Bosna i Hercegovina). Diplomirao je na Akademiji umjetnosti u Zagrebu, odsek slikarstvo (2006). Vehabović je izlagao na više samostalnih i grupnih izložbi, a njegovi radovi su deo umetničkih kolekcija u Hrvatskoj i inostranstvu. Dobitnik je mnogih priznanja za svoj umetnički rad. Živi i radi u Zagrebu.

Andrea Ivanović Jakšić (1979, Slavonski Brod, Hrvatska). Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2005). Predstavila svoj rad na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Njeni radovi se nalaze u privatnim kolekcijama.

Radoš Antonijević (1969, Srbija). Vizuelni umetnik i pedagog. Magistrirao je vajarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno docent dok završava doktorski projekat. Član je i jedan od osnivača nezavisne umetničke asocijacije “Treći Beograd”.

Vesna Perunović (1960).Osnovne (1984) i magistarske (1987) studije završila na Akademiji likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Predstavila je svoj rad na izložbama u nekoliko galerija i muzeja. Radi u različitim medijima, u rasponu od skulpture i slikarstva do video instalacije i performansa. Živi i radi u Torontu, Ontario, Kanada.

Veljko Vujačić (1969, Beograd, Srbija). Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu (1994). Učestvovao je na mnogim međunarodnim grupnim izložbama, i nekoliko samostalnih izložbi.

Slobodan Knežević Abi (1948, Bačko Dobro Polje, Srbija). Diplomirao (1977) i magistrirao (1979) na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek grafike. Priredio je veliki broj izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je trinaest nacionalnih nagrada. Redovni je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zivi i radi u Novom Sadu.

MP_art je akronim od dva umetnika, Maja Budžarov i Predrag Šiđanin, koji svoj zajednički rad smatraju važnijim od pojedinačnih umetničkih biografija – “Umetnost se sastoji od umetnosti same, ne od umetnika”. Žive i rade zajedno od januara 2003. godine fokusirani na istraživanje sopstvenih međusobnih emocija i intimnosti kroz umetnost koja je, pre svega, fizička (performans) i meditativna (slika/tekst/boja). Njihov rad čini ravnopravnu upotrebu svog tela, fotografije, teksta, videa, interneta i povremene kombinacije novih medija sa različitim standardnim materijalima (slika, keramika i staklo).

Dragan Vojvodić (1965, Kula, Srbija). Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini (1992) i Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1995). Izlagao je na nekoliko međunarodnih samostalnih i grupnih izložbi i dobitnik je brojnih nagrada, stipendija i grantova. Takođe je učestvovao u AIR programima, prezentacijama, predavanjima i radionicama.

Dan Palade (1954, Onesti, Rumunija). Akademski je slikar. Izlagao je na mnogim međunarodnim samostalnim i grupnim izložbama. Učestvovao je na brojnim umetničkim simpozijumima, a njegovi radovi se nalaze u muzejima, privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Rumuniji.

Atanas Atanasov (1964, Burgas, Bugarska). Diplomirao je slikarstvo na Nacionalnoj akademiji lepih umetnosti u Sofiji. Član je Saveza bugarskih umetnika od 1997. godine. Učestvovao  je na velikom broju samostalnih i kolektivnih izložbi i dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umetnički rad.

Atanas Gadjev (1960, Belovo, Bugarska). Master studije keramike završio na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Sofiji (1987). Član je Saveza bugarskih umetnika od 1991. godine, i suosnivač udruženja Lingua Franca. Priredio je veliki broj samostalnih izložbi u Bugarskoj i inostranstvu, a učestvuje i u brojnim međunarodnim projektima i AIR programima.

Delia Chausheva (1965, Sofija, Bugarska). Diplomirala je slikarstvo na Likovnoj akademiji Jan Matejko u Krakovu, Poljska (1993). Član je Saveza bugarskih umetnika. Izlagala je na brojnim samostalnim međunarodnim izložbama.

Elena Panayotova (1964, Sofija, Bugarska). Master studije slikarstva završila je na Akademiji likovnih umetnosti u Sofiji (1989). Učestvovala je na mnogim samostalnim i grupnim izložbama i u umetničkim projektima. Živi i radi u Sofiji.

COOPERATION EXTENDED

Andreas Dwořak (1957, Beč, Austrija). Učestvovao je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama i projektima. Dobitnik je nekoliko stipendija. Bavi se umetničkim i kustoskim radom. Živi i radi u Beču.

Cornelia König (1963, Baden, Austrija). Diplomirala je na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču. Magistrirala je umetnost i menadžment u kulturi (2010), a pre toga stekla zvanje majstora za izradu stakla na Tehničkom fakultetu za staklo u Tirolu, Austrija (1987). Učestvovala na brojnim izložbama širom sveta. Živi i radi u Badenu u Austriji.

Georg Lebzelter (1966, Melk, Austrija). Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (1990), studirao je na Universidad Complutense u Madridu, Španija (1993). Od 1990. godine predavao je na nekoliko škola i univerziteta umetnosti i grafičkog dizajna. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj rad i održao je veliki broj samostalnih i grupnih izložbi.

Gerlinde Thuma (1962, Beč, Austrija). Izražava se kroz slikarstvo, skulpturu, filmsku animaciju i scenski dizajn. Diplomirala je na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču, na studijama slikarstva i filmske animacije (1988). Kustos je i učesnik brojnih grupnih izložbi i AIR programa.

Kirsten Borchert (1986, Oberhauzen, Nemačka). Diplomirala je grafiku i štampu na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču (2013). Dobitnica je mnogobrojnih nagrada za svoj rad i učesnica na mnogim međunarodnim grupnim i samostalnim izložbama.

Kurt Spittaler (1966, Bruck/Mur, Austrija). Diplomirao je sociologiju, a zatim vajarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (1999). Održao je niz izložbi, a njegova dela mogu se naći u privatnim kolekcijama. Živi i radi u Kotingbrunu.

Martina Funder (1953, Beč, Austrija). Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (1978). Održala je veliki broj izložbi u Austriji i inostranstvu od 1975. godine i primila nekoliko nagrada. Živi i radi u Badenu.

Michael Wegerer (1970, Wiener Neustadt, Austrija). Diplomirao je vizuelnu i intermemedijalnu umetnost na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču (2008). Master studije likovne prakse završio na Roial College of Art u Londonu. Dobitnik mnogih nagrada i gostujući predavač na brojnim svetskim univerzitetima. Učestvovao je u AIR programima i izlagao na brojnim grupnim i samostalnim izložbama.

Petra Buchegger (1970, Grac, Austrija). Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (1991), kao i na Univerzitetu Natural Resources and Life Sciences BOKU, (1999). Izlagala je na mnogim međunarodnim izložbama. Živi i radi u Beču.

Robert Svoboda (1959, Beč, Austrija). Diplomirao je na Vienna Art School (1984). Od 1984. godine radi kao grafički dizajner, štampar umetničkih knjiga, kao slikar i vajar. Izlagao na mnogim samostalnim i grupnim izložbama. Živi i radi u Donjoj Austriji i Beču.

Rosa Roedelius (1975, Forst/Bevern, Nemačka). Izražava se i u različitim oblastima, kao što su slikarstvo, skulptura, scenski dizajn, performans i instalacije u javnom prostoru. Ostvarila je brojne izložbe i projekte širom sveta. Živi i radi u Badenu i Beču.

Rut Brauner (1975, Mödling, Austrija). Diplomirala je na Univerzitetu primenjenih umetnosti, akademskih studija umetnosti i grafike u Beču (2002). Dobitnica je nekoliko stipendija, a od 2000. godine izlagala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama. Živi i radi u Beču i Donjoj Austriji.

Danijel Babić (1967, Očauš, Bosna i Hercegovina). Diplomirao je na Višoj školi primenjenih i likovnih umetnosti u Beogradu, kao i slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu (1995). Učestvovao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Gala Čaki (1987, Zrenjanin, Srbija). Osnovne (2010) i master (2011) studije slikarstva završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Učestvovala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama i simpozijumima u zemlji i svetu. Dobitnica je većeg broja nagrada za svoj rad.

Jelena Sredanović (1982, Novi Sad, Srbija). Diplomirala (2005) i magistrirala (2009) grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno radi kao naučni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pohađa doktorske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada i izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Korina Gubik (1983, Senta, Srbija). Diplomirala je na odseku za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je na velikom broju grupnih i samostalnih izložbi. Dobitnica je nekoliko nagrada za svoj umetnički rad. Živi i radi u Novom Sadu.

Lea Vidaković (1983, Subotica, Srbija). Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu (2011), master studije iz audio-vizuelnih umetnosti završila na Kraljevskoj akademiji umetnosti (KASK) u Gentu, Belgija (2012). Učesnica je brojnih međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi, i dobitnica više nagrada i stipendija.

Maja Erdeljanin (1971, Novi Sad, Srbija). Osnovne (1995) i master studije (2008) završila na odseku za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Učestvovala je u mnogim samostalnim i kolektivnim izložbama, umetničkim kolonijama, AIR programa i simpozijuma u Srbiji i inostranstvu.

Milan Jakšić (1952, Osijek, Hrvatska). Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu (1979). Radi i izlaže od 1971. godine. Živi i radi u Pančevu.

Miloš Vujanović (1965, Podgorica, Crna Gora). Osnovne (1991) i master (2000) studije slikarstva i crteža završio je na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umetnički rad, za ilustracije, i vaspitno-obrazovni rad. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama.

Nada Denić (1954, Koljane, Dalmacija). Diplomirala je i magistrirala na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu (1979). Član je ULUS-a od 1980. godine. Svoje radove izlaže od 1977. godine. Živi i radi u Pančevu.

Pal Dečov (1951, Skorenovac, Srbija). Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1980), a magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (1983). Izlagao je na mnogo samostalnih i grupnih međunarodnih izložbi. Živi i radi u Opovu.

Radmila Matejević Janković (1984, Aleksinac, Srbija). Diplomirala je na Katedri za umetnost, Univerziteta u Nišu, gde se trenutno nalazi na doktorskim studijama. Dobitnica je brojnih nagrada za svoj rad i učesnica je brojnih međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi.

Vidoje Tucović (1968, Požega, Srbija). Diplomirao je i magistrirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde radi kao profesor ikone i zidnog slikarstva (freska i mural). Održao je niz grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Njegove slike se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama širom sveta. Oslikao je nekoliko ikonostasa i freski u crkvama u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj.

Željana Jurković (1987, Novi Sad, Srbija). Osnovne (2010) i master (2012) studije vajarstva završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnica je nekoliko nagrada. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi.

Festival 2013.

Baboš Zili Bertalan (1980, Budimpešta, Mađarska). Studirao na Mađarskom Univerzitetu likovnih umetnosti, departman za slikarstvo  (2001-2006). Imao je više samostalnih izložbi u Mađarskoj, a izlagao je i u Španiji. Živi i radi u Budimpešti.

Bosiljka Zirojević Lečić (1971, Novi Sad, Srbija) Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1994). Postdiplomske studije, odsek slikarstva, završila na istoj akademiji (2000). Član ULUV i ULUS. Član umetničke grupe Multiflex. Profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, šef katedre za slikarstvo. Profesionalna orijentacija: slikarstvo, vajarstvo, multimedijalni projekti. Izlagala na preko 90 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je nekoliko nagrada u Srbiji. Živi i radi u Novom Sadu.

Kristof Švarc (1981, Beč, Austrija) Diplomirao na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču (2006). Dodatno obrazovanje stekao na Akademiji umetnosti, arhitekture i dizajna u Pragu, te u konceptualnom umetničkom studiju Jirži Davida. Multimedijalni umetnik. Bavi se performansom, instalacijama, kratkometražnim filmom. Učestvovao na Sarajevskom filmskom festivalu, ORF III Artist-in-Residence program, i u rezidencijalnom program Black Sea Calling. Živi i radi u Beču.

diSTRUKTURA Članovi grupe Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969) diplomirali su i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na Odseku za slikarstvo. Kao umetnički par deluju od od 2005. Ideje izražavaju u različitim medijima, najčešće u fotografiji, slici, crtežu i videu. Samostalno izlagali u Srbiji, Austriji, Holandiji, Nemačkoj, Sloveniji i Finskoj. Radovi im se nalaze u privatnim, javnim i korporativnim kolekcijama u Austriji, Sloveniji i Srbiji. Učestvovali u brojnim rezidencijalnim programima, simpozijumima i radionicama u Holandiji, Austriji, Italiji, Srbiji, Sloveniji, Egiptu i Finskoj. Žive i rade u Beogradu.

Eros Apolka (1978, Budimpešta, Mađarska). Diplomirala na Mađarskoj akademiji likovnih umetnosti, na odseku za istoriju umetnosti i vizuelnu pedagogiju. Paralelno studirala i na katedri za skulpturu na istom univerzitetu (1997-2002).  Radi kao vodeći nastavnik i menadžer na Apolka školi za umetnost. Izlagala na mnogim izložbama u Mađarskoj, Holandiji, Tajlandu i drugim zemljama. Živi i radi u Budimpešti.

Andrea Palašti, vizuelna umetnica. Diplomirala fotografiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2006, izlaže i sarađuje sa različitim umetnicima, umetničkim kolektivima i inicijativama; njeno stvaralaštvo prevazilazi umetničke i kustoske granice u kojima stavlja akcenat na pitanja kulturne geografije, istorije i svakodnevnog života. Kao stipendistkinja Ministarstva nauke, trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na katedri za Teoriju umetnosti i medija. Živi i radi u Novom Sadu.

Eva Petrič (1983, Kranj, Slovenija). Srednju školu, umetnički smer, završila u Njujorku (2002). Diplomirala psihologiju na Webster Univerzitetu u Beču (2005). Završila osnovne studije vizuelne umetnosti, takođe na Webster Univerzitetu u Beču (2006). Na Transart Institutu Njujork-Berlin-Dunav u Kremsu završava master studije u oblasti novih medija (2010). Član Kunstlerhausa u Beču, PEN kluba u Austriji, Slovenačkog udruženja likovnih umetnosti. Trenutno živi u Beču.

Fric Ruprehter (1950, Matraj, Austrija). Slikarstvo studirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beču, a kasnije na Akademiji Minerva u Hroningenu, Holandija. Bio na stručnom usavršavanju u Irskoj, u gradu Korksu. Učestvovao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u Austriji, Nemačkoj, Češkoj, Poljskoj, Italiji, Holandiji, Japanu i Srbiji. Živi i radi u Marija Lanzendorfu kod Beča.

Georg Gartz (1955, Keln, Nemačka). Završio Univerzitet primenjenih nauka u Kelnu. Izlaže na  samostalnim i grupnim izložbama u Nemačkoj i inostranstvu. Bavi se istraživanjem slike, skulpture i instalacije. Zastupljen u mnogim privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Kelnu.

Džordžija Krajmer (1964, São Paolo, Brazil) Studirala na FAAP akademiji u Sao Paulu. Prvu samostalnu izložbu priredila u galeriji Monica Filgueiras. Preselila se u Beč 1985. Učestvuje na izložbama u Austriji i inostranstvu. Dobitnik više nagrada na različitim umetničkim konkursima. Živi i radi u Beču.

Ištvan Oros (1951, Kečkemet, Mađarska). Diplomirao na Mađarskom univerzitetu umetnosti i dizajna u Budimpešti (1975). Grafičar. Bavi se i režiranjem crtanih filmova. Redovan učesnik internacionalnih izložbi umetnosti, simpozijuma i filmskih festivala. Režiser je Kecskemétfilm Studia i profesor na Zapadno-mađarskom niverzitetu u Šopronu. Izlagao u Mađarskoj, Americi, Turskoj, Češkoj, Holandiji, Grčkoj, Srbiji. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Živi u Budmpešti.

Jozef Linšinger (1945, Gmundenu, Austrija) Diplomirao na Univerzitetu za umetnost i dizajn u Lincu.  Predavač i profesor na istom univerzitetu (1975-2003). Bavi se grafikom, a od 1987. i vizuelno-koceptualnom poezijom. Radio na projektu Konstruktive Strömungen kao organizator i kustos Gmunderskog simpozijuma za konkretističku umetnost (1990-2009). Od 1981. izlaže u evropskim zemljama, te u Ekvadoru, Izraelu, Japanu, Kanadi, Koreji i SAD. Njegovi umetnički radovi se nalaze u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama. Živi i radi u Traunkiršenu.

Jožef Juhaz (1963, Slovačka). Bavi se performansom i poezijom. Realizovao stotine performansa i objavio četiri knjige o eksperimentalnom pesništvu. Od 1987. vodi internacionalni multimedijalni umetnički Studio erté u Novi Zamki (u Slovačkoj) koji podržava performans i multimedijalnu umetnost. Suosnivač Kassák Centra, 2000. Od 2009. godine je organizovao nekoliko radionica za umetnički performans u Slovačkoj. Dobitnik Kašakove nagrade, 1993. Živi i radi u Budimpešti.

Leopold Kesler (1976, Minhen, Nemačka) Studirao na minhenskoj Akademiji lepih umetnosti – departman za skulpturu (1996-98),  a potom nastavio studije na bečkoj Akademiji lepih umetnosti (1998-2004). Od 2000. izvodi svoje radove na javnim mestima.Njegovi video radovi i skulpture posvećeni su tematici socijalnog ponašanja. Živi i radi u Beču.

Liliana Mercioiu Popa (1957, Târgu-Jiu, Rumunija). Diplomirala na Fakultetu za umetnost i dizajn u Temišvaru (1998). Od 1999. bavi se pedagoškim radom – predaje na istom fakultetu, na Odseku za slikarstvo. Osnivač je IN-FORMAT grupe (2001). Izlagala je na brojnim izložbama u Rumuniji i inostranstvu. Živi i radi u Temišvaru.

Ljubomir Vučinić (1956, Čurug, Srbija). Diplomirao (1982) i magistrirao grafiku (2009) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio urednik likovnog programa u Kulturnom centru Novog Sada, likovni urednik časopisa POLJA, urednik likovnog programa Internacionalnog Festivala Alternativnog i novog teatra INFANT (1997 – 2005). Od 2005. docent na likovnom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu, katedra za crtež. Živi i radi u Novom Sadu.

Mira Brtka (1930, Novi Banovci, Srbija). Diplomirala filmski režiju na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Beogradu (1954). Diplomirala slikarstvo na Akademiji lepih umetnosti u Rimu (1964). Živela i radila u Rimu (1960-70). Članica internacionalne umetničke grupe Illumination i internacionalne asocijacije umetnika Biro za preventivnu imaginaciju, osnovane u Rimu 1970. U Srbiju se vratila 1971. Osnovala Galeriju i Fondaciju Brtka-Kresoja u Perovaradinu (2011). Ima atelje u Bratislavi. Živi i radi u Staroj Pazovi i Novom Sadu.

Nataša Teofilović (1968, Niš, Srbija). Diplomirala na beogradskom Arhitektonskom fakultetu (1997). Doktorirala i magistrirala digitalnu umetnost na Interdisciplinarnim umetničkim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radila kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, katedra za arhitekturu (1997-2000). Multimedijalna umetnica (arhitektura, fotografija, video radovi). Izlagala na mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Pančevu.

Nenad Bogdanović (1955, Odžaci, Srbija). Multimedijalni umetnik. Osnovao MAS Galeriju u Odžacima i Multimedijalni umetnički studio (1998). Organizator i kustos Internacionalnog Multimedijalnog umetničkog festivala – IMAF. Od 1980. godine Nenad Bogdanović je učestvovao u brojnim internacionalnim umetničkim projektima i festivalima. Dva umetnička performansa realizovao na 50. Internacionalnom Bijenalu u Veneciji (2003). Živi i radi u Odžacima.

Nita Tandon (1959, Ajmer, Indija) Studirala englesku književnost na Univerzitetu u Delhiju (1978). Na Univerzitetu u Beču studirala istoriju umetnosti (1979-80), a potom studira slikanje na Akademiji primenjenih umetnosti u Beču (1980-86). Od 1997. godine predaje na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču (od 1997). Trenutno je na čelu katedre TransArts, član upravnog odbora. Do sada je izlagala na mnogobrojnim izložbama u Austriji i inostranstvu. Živi iradi u Beču.

Petar Ćurčić (1938, Novi Sad, Srbija). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1963). Crtež, slikarstvo i grafiku uči samostalno. Izlagao na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član ULUS-a i ULUV-a. Dobitnik više nagrada i priznanja. Živi i radi u Novom Sadu.

Robert Hamerštil (1933, Vršac, Srbija). Austrijski slikar i grafičar. Dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja u Italiji, Bugarskoj, Beču, Poljskoj, Nemačkoj, itd. Učesnik je brojnih internacionalnih simpozijuma, samostalnih i grupnih izložbi u Austriji, SAD, Nemačkoj, Francuskoj, Srbiji, Švajcarskoj, itd. Njegovi radovi se nalaze u poznatim muzejima i kolekcijama u Madridu, San Francisku, Beču, Londonu, Rimu, Nemačkoj, Bugarskoj, Salcburgu i Tokiju. Počasni član Vojvođanske Akademije nauke i umetnosti. Živi i radi u Beču.

Zilke Majer-Gamauf (1969, Nencing, Austrija)  Studirala slikarstvo i fotografiju na Akademiji lepih umetnosti u Beču. Studirala na Sent Martin koledžu za umetnost i dizajn u Londonu (1997). Dobitnica dve važne stipendije 2003 i 2004. Živela u Indiji i SAD (Čikago i Njujork). Dobila stipendiju u Palianu, u Italiji (2013). Živi i radi u Beču.

Viktor Hulik (1949, Bratislava, Slovačka). Završio Akademiju likovnih umetnosti u Bratislavi (1968-1974). Osniva ARTlines agenciju i Galeriju Z u Bratislavi (1996). Član je više umetničkih grupa. Izlagao u Slovačkoj i inostranstvu, samostalno i na grupnim izložbama. Dobitnik je mnogih nacionalnih i internacionalnih nagrada i priznanja u Slovačkoj. Živi i radi u Bratislavi.

Vilo Štajner (1970, Budimpešta, Mađarska). Studirala na Mađarskom univerzitetu primenjenih umetnosti, departman za tekstil, printove i dizajn (1997-2004). Dobitnica je mnogobrojnih priznanja i stipendija: Athens Fine Arts (2003) i Erasmus (2004). Izlagala na velikom broju izložbi u Mađarskoj. Živi i radi u Budimpešti.

Vladimir Frelih (Osijek, Hrvatska). Završio Akademiju umetnosti u Dizeldorfu (2000). Dobitnik više  nagrada. Zastupljen je u brojnim javnim i privatnim zbirkama i muzejima savremene umetnosti (Kunstmuseum Bonn, Stadt Dusseldorf, MSU Zagreb).  Docent  Umjetničke akademije u Osijeku – Odsek za likovnu umjetnost, predaje Video i film i Fotografiju. Od 2010 predaje Metode umetničkog istraživanja i Vizuelnu kulturu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Živi u Osijeku.