ESTETIKA INTIMNOG KROZ 4 UMETNIČKA DIJALOGA

ESTETIKA INTIMNOG KROZ 4 UMETNIČKA DIJALOGA

U okviru ovogodišnjih crnogorsko-srpskih umetničkih dijaloga, na četiri izložbe predstavlja se osam autora, po četiri iz obe zemlje. Njihov stvaralački rad je u tematskom, koncepcijskom i filozofskom smislu stupio u dijalog mnogo pre nego što su sami umetnici imali...
UMETNIČKE ZASTAVE – PRIČE UMETNIKA

UMETNIČKE ZASTAVE – PRIČE UMETNIKA

Na internacionalnoj izložbi zastava „Migracija – estetika promene“, učestvuje 46 umetnika iz 9 evropskih država (Austrija (18), Bugarska (3), Hrvatska (2), Nemačka (8), Mađarska (1), Rumunija (5), Slovačka (1), Srbija (7) i Ukrajina (1)). Neki od umetnika su svoju...
Učesnici o Festivalu: SAVA STEPANOV

Učesnici o Festivalu: SAVA STEPANOV

SAVA STEPANOV, umetnički direktor DD Srbija Osnovni utisak sa ove izložbe svakako predstavlja suverena umetnička svest o – vlastitoj obuhvaćenosti globalnim poroblemima. U sveopštoj medijalizaciji sveta i umetnosti – jasno je izražena svest o činjenici da se lokalni...
Učesnici o Festivalu: JAN TRIAŠKA

Učesnici o Festivalu: JAN TRIAŠKA

JAN TRIAŠKA, umetnik Slovačka Voditi dijalog je jedna od karakteristika civilizovanog čoveka. Dijalog kroz likovnu umetnost omogućuje ne samo upoznavanje ideja i savremenih likovnih tendencija već pokazuje i različitosti u pristupima, temama i individualnim...
Učesnici o Festivalu: MARTA KATALIN SILÁGY

Učesnici o Festivalu: MARTA KATALIN SILÁGY

MARTA KATALIN SZILÁGY, kustos galerije Erlin, Budimpešta Mađarska Saradnja galerija Erlin i Bel Art datira od 2003. godine. Nastala je iz obostrane vere u umetnost i težnje da se granice premoste, i od tada neprekidno traje zadržavajući svoj izvorni karakter. Galerija...
Festival 2017

Festival 2017

PRVA INFORMACIJA – ZABELEŽITE DATUM Tema: Umetnost i estetika intimnog Organizacija: Galerija Bel Art Otvaranja izložbi: 12. septembar 2017. Novi Sad Program Dunavski dijalozi 2017 Umetnost i estetika intimnog izložba savremene fotografije podunavskog regiona kustos...