Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi 2021 obeležila je i konferencija na temu „Društvo i umetnost  u okolnostima iznuđene realnosti“. Konferencije i stručni skupovi su postali integralni deo programa Festivala koji kroz prizmu  vizuelne umetnosti  s pažnjom prati, filozofira i  prezentuje zaključke o karakteristikama sveta i vremena u kome živimo. Posle tematskih rasprava „Umetnost i kriza“, „Umetnost u doba (ne)emocionalnosti“, „Umetnost u okruženju globalne nesigurnosti“, koje su održane prethodnih godina, specifična zbivanja izazvana pandemijskom krizom, baš kao i njene socijalne, političke i moralne reperkusije su krucijalno značajne za  čovekovu egzistenciju. Ovakva situacija je nametnula potrebu preispitivanja poimanja sveta u aktuelnom trenutku, posebno u domenu umetnosti i njene uloge u socijalnom okruženju, jer po Jostu Smirsu, „umetnost je polje na kojem se emotivne inkompatibilnosti, društveni konflikti i pitanja statusa sukobljavaju na mnogo koncentrisaniji način nego što  je to u svakodnevnoj komunikaciji.”

Dakle, jedna ovakva tematska rasprava ima izuzetan društveni značaj. Uspešnost ove konferencije je potvrđena spiskom autoritativnih učesnika − filozofa, teoretičara medija i umetnosti iz Bugarske (dr Venelin Shurelov), Rumunije (dr Diana Marincu), Japana (Tomohiro Okada), Singapura (dr Adeline Kueh), Južnoafričke Republike (Vujisile Mšdulu)  i Srbije (dr Sanja Kojić Mladenov, Slavica Popov, dr Nataša Teofilović, dr Divna Vuksanović, Svetlana Mladenov, Mileta Poštić i  Ivana Sremčević Matijević).  

Činjenica da su na ovom skupu govorili in situ i onlajn učesnici sa nekoliko kontinenata i da je konferenciju putem specijalne platforme emitovao ugledni Ars Electronica festival iz Linca potvrđuje univerzalnost odabrane teme baš kao i zajednički interes da se ona adekvatno analizira i razmotri. 

Zaključak učesnika konferencije je da ćemo u postpandemijskom vremenu krize, živeti u okružju drugačije, druge ili „nove  normalnosti”, sa promenjenim idealima o demokratiji, stavovima o kapitalizmu, nauci, našim svakodnevnim društvenim odnosima, o položaju čoveka u iznuđenom svetu.  Ono što je sigurno − čoveku je potrebna umetnost, njen estetski sistem, njena etičnost i osećajnost. Zapravo, umetnost svojim bićem nastoji da iznađe „zdrav” odgovor svim društvenim zbivanjima, lomovima i napetostima. Sve to zahteva precizan estetski sistem, jasnu ideju i predstavu, adekvatnu etičku napomenu jer, moralnost iskazana u umetnosti duboko zadire u svest čoveka posmatrača i potvrđuje njegovo uverenje o vlastitoj ljudskosti. O  ljudskosti koju čovek mora sačuvati da bi opstao. 

Konferencija „Umetnost i društvo u okolnostima iznuđene realnosti“ je privukla pažnju struke, šire javnosti i institucija kulture jer se radi o seriozno pripremanoj konferenciji, o blagovremenom tematskom uočavanju neuralgičnih zbivanja i tendencija današnjeg sveta, o vrednom i važnom kulturnom događaju kakvi su nam oblasti umetnosti značajni i potrebni.