Izložba umetničkih zastava

Izložba umetničkih zastava

Andrea Ruttka, Steiner Villő (Mađarska/Hungary)
Robert Fišer, Dražen Budimir, Mario Matoković, Dora Tomić, Josip Kaniža, Kristina Marić, Ana Petrović (Hrvatska/Croatia)
Mira Brtka, Dušan Todorović, Marta Kiš Buterer, Perić Dušan, Perić Petar, Goran Despotovski, Zvonimir Santrač, Svetlana Milić, Jastra Jelača, Tamara Vajs, Jevdić Dragan, Rastislav Škulec, Sibila Petenji, Korina Gubik, Danijel Babić, Milan Jakšić, Nada Denić, Monika Sigeti (Srbija/Serbia)

Lokacija: Pedestrian Zone, Novi Sad

Kustos: Sava Stepanov

U Novom Sadu se već tradicionalno, od 2005. godine, priređuju izložbe umetničkih zastava. U samom jezgru grada, u pešačkoj zoni, postavljaju se autorske zastave koje predstavljaju svojevrsni umetnički spektakl – primeren duhu savremene umetnosti. Na dosadašnjim izložbama menjale su se teme, koncepcije, autori. U svakom slučaju, tokom leta novosadski centar biva oplemenjen nesvakidašnjim ambijentom kakav može da pruži autentični „street art“.

Zastave su simboličke tvorevine. One su svojevrsni znak raspoznavanja, najčešće su insignije organizovanog društva. Zbog toga se steg ili barjak simbolično podiže iznad glave i tako upućuje poziv na prepoznavanje identiteta. Dakle, zastava simbolizuje suštinski karakter onoga koga opdređena zastava predstavlja.

Sledstveno tome, ovi barjaci predstavljaju – umetnike i njihovu umetnost. Postavljene u novosadskoj Zmaj Jovinoj ulici,  a u okviru Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi, artističke zastave manifestuju svojevrsnu sintezu koncepcijskih, ikonografskih, estetskih, metaforičkih, filozofskih i etičkih načela i umetničkih „poruka“.

Na izložbi učestvuju umetnici iz tri podunavske zemlje – Mađarske, Hrvatske i Srbije. Interesantno je da se u Mađarskoj stvaralaštvo umetničkih zastava odvija kontinuirano, te da su umetnici okupljeni u zasebnu stgrukovnu asocijaciju. U nekoliko mađarskih gradova redovno se priređuju ulične izložbe zastava (Budimpešta, Miškolc) a na tradicionalnom Letnjem umetničkom festivalu u Ulici Radai u Pešti, koji priređuje ugledna Galerija Erlin, svake godine se postavlja i izložba zastava. Na ovogodišnjoj novosadskoj izložbi dve umetnice iz Mađarske – Andrea Ruttka i Steiner Villő – serijama svojih zastava, iskazuju jasne umetničke stavove, ali autentični karakter zastave kao zasebnog kulturološkog fenomena.

Interesantna je selekcija autorskih zastava mladih hrvatskih umetnika iz Osijeka: Dražen Budimir, Robert Fišer, Josip Kaniža, Mario Matoković, Kristina Marić, Ana Petrović i Dora Tomić. Radi se, uglavnom, o studentima tamošnje umetničke Akademije okupljenim oko profesora Freliha, ovogodišnjeg predstavnika Hrvatske na izložbi Dunavski dijalozi u Novom Sadu. Ovi umetnici su zastave shvatili prvenstveno kao transparentne pikturalne tvorevine. Neki od njih su svoje zastave označili jasnim ovovremenskim, uglavnom socijalnim, sadržinskim napomenama, dok se kod ostalih radi o manifestovanju mogućih artističkih ikonografija u domenu ličnih narativa i plastičko-vizuelnih iskaza.

Konačno, među srpskim umetnicima najveći broj izlagača je iskusnih aktera tradicionalnog novosadskog Festivala umetničkih zastava. Zbog toga su veoma bliski mediju zastave ali i verzirani da, ne povređujući zasebnosti tog medija iskažu svoje sadržinske, plastičke i fiolozofsko poetske stavove – ostajući u domenima vlastitih stvaralačko-problemskih kontinuiteta (Danijel Babić, Mira Brtka, Nada Denić, Goran Despotovski, Korina Gubik, Milan Jakšić, Jastra Jelača, Marta Kiš Buterer, Svetlana Milić, Petar Perić, Dušan Perić, Sibila Petenji, Zvonimir Santrač, Monika Sigeti Rastislav Škulec, Dušan Todorović, Tamara Vajs, Bosa Zirojević).

Skills

Posted on

September 30, 2013