Slavica Popov

KO JE KRIV?

Zabrinutost za sve što nam se dešava svoju kulminaciju doživljava u 2020. godini, bez jasnih naznaka da li će intenzitet ove upitanosti oslabiti i tako nas bar malo osloboditi anksioznosti. Trenutno smo svedoci rušenja određenog koncepta življenja, društveni i ekonomski sistemi menjaju svoj pravac, ruše se principi, sve postaje relativno. Iako nam je sve ovo došlo kao šok i iznenađenje, ne možemo reći da nije moglo da se predoseti da su neki radikalni rezovi neophodni. Kako je savremena umetnost deo krupnijih i obuhvatnijih tektonskih poremećaja i promena koje se dešavaju u svakodnevnom životu i, naravno, na polju političkog života, u njoj smo mogli da naslutimo neminovnost stanja u kom se nalazimo. Savremena umetnost reaguje na aktuelnosti i, kao neodvojiva od društva, konstantno pokušava da shvati smisao ubrzanih promena koje nam se dešavaju pa je 2019. godine u Temišvaru, u okviru Dunavskih dijaloga, umetnički direktor i selektor festivala Sava Stepanov realizovao izložbu pod nazivom Quo vadis hommini? što se kao logična tema nametnula u ovoj 2020. godini. Tako je sam festival svojim opredeljenjem da prati savremenu umetnost ostao fokusiran na tekuće fenomene kao i aktuelna gibanja u društvu. S obzirom da se čovečanstvo trenutno suočava sa naizgled nerešivim zdravstvenim, a zatim i političkim, ekonomskim, socijalnim i drugim problemima neophodno je sve sagledati iz drugog ugla i uvažiti kreativan proces koji nam može pružiti neformalno i slobodno sagledavanje problema i, po mogućstvu, usmeriti nas ako ne ka njegovom rešavanju bar ka lakšem suočavanju.

U okviru selekcije Srbija + na Dunavskim dijalozima 2020. godine predstavljena su tri umetnika, Vuk Ćuk, Veroljub Naumović i Mića Stajčić, u tri izložbena prostora i sva tri rada na različit način propituju stanje sveta u kom se danas nalazimo kao i položaj čoveka u njemu. Uzimajući u obzir da su sve strategije i mediji u umetnosti dozvoljeni vođeni logikom računarske kulture, gde se ništa ne gradi od nule i sve se svodi na izbor iz menija, ova tri umetnika koriste različite umetničke i neumetničke medijske elemente i strategije propitujući teme koje smatraju ključnim u aktuelnom trenutku. Sva tri rada su zauzela zidove, ali i prostor galerije stvarajući takav odnos sa posmatračem da ga poziva na interakciju sa samim delom iako ona nije dozvoljena.

U galeriji SULUV-a Vuk Ćuk je predstavio prostornu instalaciju pod nazivom A Whole New World. Umetnik u prostoru galerije kreira jedno veće i četiri manja ostrva ispunjena veštačkom travom gde obitavaju roboti koji simuliraju životinje odnosno predstavljaju žive skulpture. U pitanju je novi svet koji oponaša zakonitosti koje postoje u prirodi i koji inače stvara čovek podstaknut razvojem nauke i tehnologije, naročito u polju veštačke inteligencije. Ovaj veštački život, koji opstaje i funkcioniše u galerijskom prostoru, predstavlja jednu viziju budućnosti koja preti da će veštačka inteligencija prevazići čoveka i obesmisliti njegovo postojanje. Odnosno, sam čovek će dovesti sebe do svoje bespotrebnosti.

Vuk Ćuk, Everything is Going to be Alright, Galerija SULUV-a, DD 2020
Fotografija: Iz arhive Festivala

U Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, Veroljub Naumović izložio je seriju radova pod nazivom Iskustvo materijalnog tela. Naumović je predstavio skulpture napravljene od silikona koje realistično oponašaju ljudsko telo i koje su delimično zarobljene u betonskim blokovima. Namera umetnika nije bila da prezentuje neku specifičnu ideju već da istražuje iskustvo posmatrača koji daje značenje unutar konteksta ljudskog tela kao objekta. Ipak, namera dela, i to konkretno jednog dela iz ove serije koji je bio predstavljen i nagrađen na izložbi Privatna vrednost u Švajcarskoj ambasadi u Beogradu, stavila je rad u kontekst bavljenja položajem žena u društvu što je izazvalo polemike u stručnoj javnosti. Glavno pitanje je bilo može li muški umetnik da prepričava žensko iskustvo, a zatim odlazeći korak dalje posmatrajući rad u kontekstu pomenute izložbe, dobio je značenje propitivanja ekonomske potčinjenosti Srbije u odnosu na zapadni svet. Sva ova nova tumačenja i jesu bila namera umetnika, pa se tako na izložbi Quo vadis homo?  može tumačiti kao propitivanje čovekove nemogućnosti da se izbori sa brojnim problemima, koje je opet sam čovek stvorio.

Veroljub Naumović, Iskustvo materijalnog tela, Mali likovni salon Kulturnog centra Novog Sada, DD 2020
Fotografija: Iz arhive umetnika

U galeriji Bel Art postavljeni su radovi Miće Stajčića. Humor je jedna od glavnih karakteristika njegovog rada jer uz pomoć njega on uspeva da se izdigne iznad svakodnevice, a koja je opet neiscrpan izvor inspiracije za njegov rad. Humor često u sebi nosi spontanost pa samim tim nas iznenađuje neočekivanim ishodima što istovremeno može poslužiti kao izraz duhovne slobode i otpor spoljašnjim pritiscima. Stajčić polazi od kritike potrošačkog društva i uticaja medija propitujući društvene vrednosti i tabue. Pored rada Lost in translation gde propituje važnost i značenje simbola u ljudskom društvu izložena je i skulptura Over the rainbow, prva iz serijala Snovi zaleđenog čoveka, koja ne prestaje da provocira publiku poslednjih deset godina svaki put kada je izložena, u zemlji ili inostranstvu. U oba rada poznatim likovima, odnosno simbolima, dodeljuje nove uloge, a samim tim i drugačije značenje provocirajući posmatrača da promeni percepciju i promišljanje realnosti.

Mića Stajčić, Over the Rainnbow, Gelerija Bel Art, DD 2020
Fotografija: Iz arhive Festivala

Sva tri umetnika stvaraju radove koji mogu poslužiti kao platforma za bolje razumevanje prošlosti, budućnosti i sadašnjosti sa društveno-ekonomskih i tehnološko-naučnih pozicija i imaju tendenciju da izazovu razmišljanje, a zatim i određene akcije i promene, ali ne mogu nam ponuditi odgovor na pitanje gde se čovečanstvo uputilo, samo možemo naslutiti ko je kriv za budućnost od koje strahujemo.