Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi predstavljen na  2. Forumu za saradnju u oblasti umetnosti između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (16+1)

Vesna Latinović, osnivač i direktorka Festivala je u gradu Čengdu u kineskoj pokrajini Sečuan predstavila Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi kao mogući model multulateralne međunarodne saradnje. Drugi Forumu za saradnju u oblasti umetnosti između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (16+1) je organizovalo Ministarstvo kulture i turizma Narodne Republike Kine od 11. do 16. juna 2018. godine na temu „Savremena umetnost i njeni odnosi sa tradicijom: stanje, izazovi i rešenja“. Na Forumu je čestvovalo preko 300 eksperata, direktora institucija kulture i donosioca odluka iz Kine, Češke, Hrvatske, Estonije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Letonije, Litvanije, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Albanije. Predavanje „Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi i tradicija modernizma“ privuklo je veliku pažnju kolega iz regiona, posebno kineskih učesnika koji su veoma zainteresovani za saradnju. Osim zasebnih sesija za oblasti likovne umetnosti, pozorišta, dečjeg pozorišta, plesa i muzike, održana su dva sajma na kome su se susreli i razgovarali kineski predstavnici sa učesnicima iz Evrope u cilju umrežavanja i pokretanja zajedničkih projekata i saradnje. Krajnji rezultat je potpisivanje Čengdu Dekalaracije o kulturnoj saradnji između Kine i zemalja Zapadne i Istočne Evrope.

„Na Forumu je ostvarena bogata razmena mišljenja sa kolegama iz regiona i Kine, upoznali smo se sa lokalnom umetničkom scenom, muzejima i galerijama koje mogu biti potencijalni partneri i mesta  buduće kulturne razmene. Izuzetna zainteresovanost kineskih kulturnih poslenika, predstavnika kineskih institucija i organizacija je mogućnost za saradnju koju svakako treba iskoristiti.“ (Vesna Latinović)