Prostranstva Jelena Sredanović / Dubine Tatjane Dimitrijević Fotografije iz arhiva umetnica

Kustos: Danilo Vuksanović

16. septembar, Galerija Bel Art, Bulevar Mihajla Pupina 17, Novi Sad

Naizgled različite u imenovanim naslovima, dve umetnice koje deluju u različitim umetničkim tehnikama ostvaruju metafizičke likovne odjekepodjednakog intenziteta. Nazivi su samo verbalne odrednice jer nijanse upućuju na isto. Radi se o prostornim dubinama ili dubinskim prostorima koje sam se usudio da smestim u okvire najšireg mogućeg pojma, onog koji se prostire kroz neuhvatljivo i neodređeno trajanje. Vreme je umnoženo u glavnom nazivu izložbe i time dodatno razvučeno (iako na taj način ima karakter pleonazma). VREMENA/TIMES predstavljaju reči koju sam uzeo za naziv izložbe uz amblem, aleogoriju vremena, žensku figuru koja u ruci drži klepsidru pokraj  kamena obmotanog bršljenom.

Ovaj simbol prolaznosti, uz upozoravajući moto Memento mori uvodni je znamen izložbe koja će se sastojati od plavih kompozicija izvedenih u drvorezu (Jelena Sredanović) i u tehnici ulja na platnu (Tatjana Dimitrijević). Dominantni plavi ton izložbe, sa jedne strane, ukazuje i podseća na posebnu akciju čuvenog umetnika Iva Klajna, tvorca specijalne mat plave boje IKP (Internacionalna Klajnova plava) koji je u okviru jedne izložbe pustio 1001 plavi balon u vazduh. Nedvosmislena asocijacija na ovu akciju ogleda se u ciklusu drvoreza Jelene Sredanović pod nazivom „Oblaci i refleksije“, koju je umetnica razradila u vizuelnim odnosima neba, oblaka i međusobnih višeslojnih prožimanja plavetnila. Tatjana Dimitrijević u svojim ciklusima apstraktnih slika demonstrira monohromni način likovnog izražavanja u kome prikazuje transformacije plave boje i slike istovremeno, posebno u ciklusima „Beznačajni zapisi“ i „Frekvencije“. Istraživanja u materijalima ove umetnice naročito su oslonjena na tradiciju Klajnovih težnji ka najsavršenijem izrazu plave.

            Umetnička zastava* na kojoj ženska figura drži peščani sat zamenila je uobičajenu predstavu Hronosa i upućuje nas na alegoriju vremena, simboličku sliku temporalnosti. Pigmenti plave boje naglašavaju dubinu prostornosti vremena, metafizičku prirodu umetničkih procesa koji, svaka na svoj način, sprovode umetnice Jelena Sredanović i Tatjana Dimitrijević. Univerzalni karakter njihovih umetničkih nastojanja smešten je u neodređenom karakteru vremena, u odsustvu istorijskog konteksta i okolnosti društvenih uticaja. Izložba VREMENA/TIMES postavlja pitanja o vremenskim strukturama, o večnim karakterima u kojima je veoma teško razlučiti objektivno od subjektivnog unutar vremenitosti. Kriza istoričnosti konsekventno dovodi i do sloma temporalnosti, koja oslobađa sadašnjost − sadašnjost sveta materijalnog. Zato je naziv izložbe jedna moguća množina vremena, dubinska refleksivna „klopka“ u percepciji savremene umetničke prakse. (mr Danilo Vuksanović)

*Umetnička zastava je rad kustosa/koautora izložbe Danila Vuksanovića, isključivo u uvodničkoj i kontekstualnoj funkciji i biće štampan uz tekst o izložbi VREMENA/TIMES.

Polja istraživanja Danila Vuksanovića (1973, Sombor)  u domenu vizuelnih umetnosti predstavljaju reinterpretaciju i ponovnu kontekstualizaciju pojedinih fenomena iz istorije umetnosti u ogledalu savremene umetničke prakse. Vuksanović je diplomirao 1998. na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, smer grafika. Magistrirao je 2005. godine, na istoj Akademiji, smer crtanje. Član je međunarodnog muzejskog komiteta (ICOM), Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Udruženja likovnih umetnika Srbije. Samostalno izlagao 50 puta u zemlji i inostranstvu (SAD, Italija, Mađarska). Piše likovnu kritiku. Zaposlen je u Galeriji Matice srpske kao viši konzervator-restaurator, gde je urednik edicije izložbi Tradicija i savremeno stvaralaštvo.

Tatjana Dimitrijević (1965, Sombor) je diplomirala 1988. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku slikarstva u klasi prof. Dušana Todorovića. Radila je na mestu urednika likovnih programa u Кulturnom centru „Laza Кostić“ u Somboru (2012-2016) i kao profesor likovne kulture u osnovnoj  i srednjoj školi (1989-2012). Izlagala na 9 samostalnih i više kolektivnih izložbi. Učestvovala na više saziva likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Učesnik na preko 30 akreditovanih stručnih seminara iz oblasti  likovne pedagogije, savremene metodike nastave, istorije umetnosti, estetike i razvojne psihologije. Realizovala više od 20 likovnih radionica i predavanja za decu i mlade, kao i street art akcije na Trgu Sv.Trojstva u Somboru (2009-2016).

Tatjana Dimitrijević, Severna frekvencija
Fotografija iz arhive umetnice

Jelena Sredanović (1982, Novi Sad) diplomirala je 2005. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Zorana Todovića, gde je 2009. godine i magistrirala. Doktorske studije završila je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu školske 2016. godine (mentor prof. Biljana Vuković). Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Novi Sad, Beograd, Niš, Ljubljana, Beč, Bilbao, Madrid, Njujork, Peking, Jerevan, Rim, Temišvar…). Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima su najznačajnije: Počasna pohvala na Prvom međunarodnom bijenalu grafike u Jerevanu (2017), Prva nagrada na Međunarodnom trijenalu grafike u Beogradu (2017), Nagrada Veliki pečat Grafičkog kolektiva (2010), Druga nagrada na međunarodnoj izložbi Nagrada Valter Кošatski u Beču (2009). Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u zvanju docenta za oblast likovnih umetnosti – uža umetnička oblast Grafika. Član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 2006. godine.

Jelena Sredanović, Između vode i oblaka
Fotografija iz arhive umetnice