Kustoskinja Nikol F. Lezer; fotografija iz arhive Festivala

Kustoski koncept i moderacija: Nikol F. Lezer

 (17.09.2019, MSUV, Novi Sad)

Centralna izložba Festivala Dunavski dijalozi 2019, pod nazivom Percepcija savremenosti –  Univerzalno more, realizovana je u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine, te su od 17. do 30. septembra 2019. godine, u MSUV u Novom Sadu, predstavljeni radovi virtuelne stvarnosti (VR), interaktivni radovi, video-zapisi, sajt-specifik instalacije i objekti umetnika po imenu: Roman Kroke, Jovana Popić, Lana Čmajčanin, Erika Kaproncai (Erika Kapronczai), Julija Veg (Júlia Végh), Krista Somerer (Christa Sommerer), Loren Minjono, Miloš Trakilović, Marijam Zakarijam (Mariam Zakarian), Sanja Latinović, Albena Baeva, Robertina Šebjanič, Aleš Hieng-Zergon i Ida Hiršenfelder, u selekciji kustoskinja Sanje Kojić Mladenov i Nikol F. Lezer (Nicole F. Loeser).

Pre svečanog otvaranja Centralne izložbe, u Kino-sali MSUV, održana je panel-diskusija koju je moderirala kustoskinja Nikol Lezer iz Nemačke. Nakon pozdravnog govora  direktorke i osnivača Festivala, Vesne Latinović te uvodnog ekspozea gospodina Lorena Viga (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu žvotne sredine), stručnih izlaganja Nevenke Nikolić (Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine), Jugoslava Kaurina (Greentech d.o.o.) i Danijele Stojković (NVO Svet i Dunav), recentnu umetničku praksu su, primenjujući model Peča kuča (Pecha-Kucha) prezentacije, predstavili internacionalni umetnici: Albena Baeva (BG), Marijam Zakarijan (DK), Ede Šinkovič (Ede Sinkovics; HU-RS), Roman Kroke (DE), kao i viša kustoskinja MSUV, dr Sanja Kojić Mladenov, i Sunčica Pasuljević Kandić, sa Departmana Novih medija, Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Panel-diskusija; fotografija iz arhive Festivala

Panel-diskusija je bila zasnovana na primerima savremene umetničke i naučne prakse, razmeni iskustava i povezivanju sfera društva, nauke i umetnosti sa jasnom idejom i porukom u vezi sa ekološkim diskursom, problemima i svesti o značaju voda i prirodne ekološke sredine budući da je koncepcija centralne postavke Dunavskih dijaloga 2019, projekat Univerzalnog mora, interdisciplinarni umetnički i inovativni koncept koji se bori protiv zagađenja vode i istražuje modele saradnje unutar različitih društvenih grupa, nauke, tehnologije i biznisa. 

Tokom panel-diskusije se, uz izražavanje zabrinutosti zbog nebrige u odnosu na prirodu, uticaja zagađivača i otpada u okruženju Podunavskog regiona, ukazivalo na probleme, ali i primere podsticajne društvene i umetničke prakse; razgovaralo se o uključivanju interdisciplinarnog, umetničkog, kreativnog istraživanja i prakse u proizvodnji znanja, korišćenju različitih oblika i metoda umetničkog istraživanja za stvaranje novih mogućnosti za saradnju u rešavanju problema i dr.

Panel-diskusija je izazvala pažnju stručne javnosti, umetnika i medija koji su propratili i panel i svečano otvaranje centralne izložbe koja je otvorena nakon višesatnog trajanja panela Univerzalno more.

Ljiljana Maletin Vojvodić