Prateći program Dunavskih dijaloga svake godine čine izložbe, performansi, radionice, predavanja, okrugli sto, međunarodne razmene izložbi (Cooperation extended)… Dijalozi se uspostavljaju na umetničkom, kulturološkom i ljudskom nivou, tako da se ideje o individualnom i zajedničkom radu, šire na aktivnosti koje se nastavljaju i posle završetka glavnog programa. Jedan od dva nova segmenta glavnog programa Dunavskih dijaloga ove godine biće PerformaNS, program sastavljen od nekoliko performanasa izuzetnih autora iz Hrvatske koje vam ovom prilikom predstavljamo:

Slaven Tolj:

Kroz sve vidove mog delovanja provlači se osveštenost za društvena i politička pitanja, a ključno mesto u mom opusu ima grad Dubrovnik, kojem se uvek iznova vraćam kako bi reagovao na narušavanje njegovih vrednosti, kako za vreme rata tako i u aktuelnoj političkoj klimi.

Slaven Tolj je predstavnik nove umetničke prakse u Hrvatskoj, u koju se ubraja postobjektna umetnost, performans, akcija, hepening, lend art, ambijenti, instalacije, novi mediji i drugo. Tolj deluje u kulturnom polju kroz više funkcija – kao kustos, umetnik i voditelj umetničkih radionica. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (1987). Osnovao je i dugo godina vodio Art radionicu Lazareti u Dubrovniku. Bio je hrvatski poverenik za 51. Venecijansko bijenale (2005). Iz Dubrovnika je prešao u Rijeku (2012) gde je postao upravnik Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

 

 

Kata Mijatović:

Sistemima masovne kontrole, političke i medijske manipulacije, za sada možemo izmaći jedino još u snovima. Ponekad smo zaista “budni” samo dok spavamo. Tako nesvesno, pre svega u našim snovima, postaje jedna od poslednjih oaza unutrašnjeg i privatnog koja još uvek može pružiti otpor “dogovorenoj” slici sveta.

Kata Mijatović je multimedijalna umetnica, rođena 1956. u Branjini. Bila je članica neformalne umetničke grupe Močvara/Baranja (1988-1991), kao i umetničkog saveta Baranjske umjetničke kolonije /BUK/ (2005-2010). Studirala je slikarstvo na Accademia di belle arti Firenze, a zatim nastavila studije slikarstva na ALU Zagreb gde je diplomirala (1997). Od 2005. vodi Galeriju AŽ Atelieri Žitnjak u Zagrebu, a od 2007. članica je umetničke grupe PLEH. Učestvovala je na 55. Venecijanskom bijenalu (2013), kao predstavnica Hrvatske s projektom Između neba i zemlje /kustos Branko Franceschi/. Živi i radi u Zagrebu kao samostalna umetnica.

 

 

Zoran Pavelić:

Bitno je da se čuje Glas umjetnika.

Zoran Pavelić je multimedijalni umetnik, rođen 1961. u Osijeku. Osnivač je neformalne umetničke grupe Močvara-Baranja (1988-1991). Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Đure Sedera (1998). Izlaže od 1984. Član je umetničkog saveta BUK-a (2005-2010), umetničke organizacije Atelieri Žitnjak (od 2005), saveta Galerije proširenih medija PM, predsednik i član umetničke organizacije PLEH (2000-2007). Dobitnik je konkursa za umetničku memorijalnu intervenciju “Osunčana mjesta” Memorijalni park, Virtualni muzej Dotrščina, Zagreb (2017).
Osnovna obeležja umetničkog stvaralaštva Zorana Pavelića su tendencija konceptualnog objedinjavanja pojedinih segmenata vlastitog umetničkog rada, kao i problematizacija uloge umetnika, umetnosti i umetničkih institucija u društveno-političkom kontekstu vremena i prostora. Živi i radi u Zagrebu kao samostalni umetnik.

 

 

Spartak Dulić:

Locirajući semantički horizont u točki trenja između živog i neživog, društvenog i pojedinca, jedan od potencijalnih interpretacijskih pulsirajućih točaka što ga performans eksponira je nemogući događaj slobode; sapetost svijeta u dehumanizirane i dresirane strukture čija je temeljna senzacija kolaps i stanja potpunog gubitka čovjeka, odnosno trenutak u kojem je došlo do «akutnog raspadanja» društva i njegovih formacija. (Andrej Mirčev, 2018)

Spartak Dulić je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na grafičkom odseku (1998). Radio je na poslovima restauracije u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu, zatim u prosveti kao nastavnik i profesor stručnih predmeta likovne i primenjene umetnosti u Osijeku i Subotici, a od 2007. godine je direktor i kustos Galerije ˝dr. Vinko Perčić˝ u Subotici. Izlagao je na većem broju samostalnih izložbi u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, a u umetničku praksu uz slikarstvo uključuje performanse i instalacije.