Okrugli sto: Umetnost i kriza

Učesnici: Katarina Bajcurova (Slovačka), Regina Helvig-Šmid (Nemačka), Ana Petrović (Austrija), Mladen Lučić (Hrvatska), Sava Stepanov, Sunčica Fenjčev Lambić, Slavica Popov, Lazar Marković (Srbija)

Skills

Posted on

September 4, 2014