Slobodan Knežević, Nove grafike

27 avgust- 11. septembar

SRBIJA +

Izbor: Sava Stepanov

Galerija STAS, Beogradska 13, Petrovaradin 

radno vreme: utorak-petak 17- 20h

 

Skills

Posted on

September 4, 2014