Stevan Kojić, Another World. Fotografija: Fondacija Saša Marčeta, Bioskop Balkan, Beograd

Ars elektronika 2021 / Bašta Novi Sad / Dunavski dijalozi 2021

Ovogodišnje izdanje Festivala − Dunavski dijalozi 2021 realizuje se uz partnerstvo sa jednom od najprestižnijih evropskih institucija za razvoj i eksperimente na polju transmedijske umetnosti i novih likovnih medija − Ars elektronikom (Ars Electronica Linz GmbH) iz Linca. Bašta Novi Sad / Dunavski dijalozi 2021 jedna je od Ars elektronika bašta (gardens) umrežavanja, saradnje i razmene ideja, inspiracija i impulsa koje podstiču na društvenu odgovornost, promišljanje i delovanje.

Antoni Rajžekov, PANDEMIC SOUND MAP. Fotografija iz arhive umetnika

Ars elektronika je austrijski kulturni, obrazovni i naučni institut, osnovan u Lincu 1979. godine i  aktivan je na polju umetnosti novih medija. Njegovo sedište je u Ars elektronika centru (AEC), a aktivnosti usmerene na veze između umetnosti, tehnologije i društva; upravljanje multidisciplinarnim objektom za istraživanje i razvoj medijske umetnosti (Futurelab) i organizovanje internacionalnog festivala  elektronske i digitalne umetnosti koji objedinjuje izložbe digitalnih radova, instalacija i video-projekcija, tematske simpozijume, forume i dr.

Festival Ars elektronika 2021 će se održati od 8. do 12. septembra 2021. sa temom „A New Digital Deal”. Nakon prošlogodišnjeg fulminantnog hibridnog festivala, koji se realizovao na više od 120 internacionalnih lokacija, festival nastavlja putovanje i saradnju sa zajednicama koje posvećeno rade na razvoju i oblikovanju budućnosti. Ni ove godine se neće događati samo u Lincu, već kao decentralizovan i globalno umreženi festival, uz podršku više od stotinu partnera, istovremeno na različitim mestima širom sveta.

Programi koje međunarodni partneri organizuju u okviru svojih „festivalskih vrtova“ odvijaće se u fizičkom obliku, na licu mesta, kao i onlajn. Razvijajući istovremenost i dualnost lokalno fizičkih i globalno povezanih događaja, Ars elektronika nadograđuje iskustvo festivala iz 2020. godine koje predstavlja prototip za nove oblike i mogućnosti umrežavanja, fuzije i suživota analognog i digitalnog, stvarnog i virtuelnog, fizičkog i telematičkog.

Ovogodišnji hibridni festivalski događaj, u kojem učestvuje i Festival Dunavski dijalozi 2021, uključiće, do sada, najveći broj partnera, umetnika i stručnjaka iz velike međunarodne mreže Ars elektronika.

Ana Prvački, Multimask. Fotografija iz arhive umetnice

Detaljnije na: https://ars.electronica.art/newdigitaldeal/de/

#arselectronica21    @ arselectronica      #danubedialogues