JAN TRIAŠKA,
umetnik
Slovačka

Voditi dijalog je jedna od karakteristika civilizovanog čoveka. Dijalog kroz likovnu umetnost omogućuje ne samo upoznavanje ideja i savremenih likovnih tendencija već pokazuje i različitosti u pristupima, temama i individualnim strategijama likovnih metnika.

Saradnja, kreativna konfrontacija i upoznavanje savremenih tendencija i tema u okviru likovne scene srednje Europe dobra je osnova za razvijanje i podsticanje novih ideja. Ovaj festival je za mene i moju suprugu to i bio. Izlagali smo u okviru teme srpsko-slovački dijalog, gde je bilo veoma zanimljivo videti određene sličnosti poetika pojedinih umetnika, koji su reagovali na različite teme.