Učesnici o Festivalu: SAVA STEPANOV

Učesnici o Festivalu: SAVA STEPANOV

SAVA STEPANOV, umetnički direktor DD Srbija Osnovni utisak sa ove izložbe svakako predstavlja suverena umetnička svest o – vlastitoj obuhvaćenosti globalnim poroblemima. U sveopštoj medijalizaciji sveta i umetnosti – jasno je izražena svest o činjenici da se lokalni...
Učesnici o Festivalu: JAN TRIAŠKA

Učesnici o Festivalu: JAN TRIAŠKA

JAN TRIAŠKA, umetnik Slovačka Voditi dijalog je jedna od karakteristika civilizovanog čoveka. Dijalog kroz likovnu umetnost omogućuje ne samo upoznavanje ideja i savremenih likovnih tendencija već pokazuje i različitosti u pristupima, temama i individualnim...