Sava Stepanov povodom Festivala DD2013

Sava Stepanov povodom Festivala DD2013

Geografija velike reke je veličanstveno oblikovala jedan zanimljiv evropski region: od visokorazvijene centralne Evrope do njene manje razvijene crnomorske periferije poređano je deset država. Danas te države sa dunavskih obala (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska,...
Vesna Latinović DD2013

Vesna Latinović DD2013

Novosadski festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi, u svom naslovu sadrži Dunav kao geografski pojam, ali, još značajnije, i kao metaforu i podsticaj za susret i dijalog kultura i umetnosti zemalja Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije,...